White paper

5 steg för att beräkna ROI på en affärssystemsinvestering

Den här guiden tar upp fem steg som kan hjälpa dig att identifiera kostnaderna och förutse vinsten av ditt nya affärssystem. Avkastningen på investeringen (ROI) är den absolut vanligaste metoden för att mäta avkastningen och jämföra den med andra potentiella investeringar.

Formeln för ROI är: 

ROI = ((avkastning — investeringskostnad)/ investeringskostnad) x 100 

Men vad är avkastningen? och vad är investeringskostnaden? Ladda ner guiden för att få hjälp att ta reda på faktorerna för ditt företag. 

Serie: Att välja rätt affärssystem - DEL 3 av 4

Denna guiden är den tredje av fyra delar i en serie om att välja rätt affärssystem. Varje del går bra att läsa för sig eller som en helhet.

Fyll i formuläret nedan och få guiden skickad till dig! 

Ta del av guiden