1

Wave Image

Innehållsförteckning

  Publicerad: 01.12.20 | Ekonomi

  Ekonomer - så utvecklas din roll

  Innehållsförteckning

   2020 går mot sitt slut, ett decennium avslutas som har kantats av oväntade utmaningar och en mer osäker omvärld än på länge. Ekonomens roll har stått än mer i centrum och vikten av att ha koll på siffrorna, att kunna prognostisera och analysera för att ta snabba grundade beslut har på nytt visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för ett effektivt arbete. Men hur kommer vägen för ekonomrollen se ut under kommande decennium?

   Kreativa tänkare med rum för analys

   Kompetenser som kommer efterfrågas allt mer hos ekonomer det kommande decenniet är kreativitet och förmågan att dra slutsatser baserat på data. Ekonomen måste gå allt mer från pappersvändande sifferknackare till en analyserande och lösningsorienterad resurs. Docent Jan Lindvall, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, menar att ekonomen idag lägger 70% på att kommunicera data, 20% på att analysera den och 10% på att sprida kunskapen. 

   Framåt kommer dessa siffror skifta, vi kommer se att en allt större del av ekonomens vardag ska gå till analys och kunskapsspridning vilket också sätter nya krav på ekonomens kompetenser. 

   framtidens-ekonomer

   Vill du veta mer om hur du säkrar ett effektivt ekonomiarbete? Läs mer här

   Tekniska systemkännare med fokus på förändring

   Kjell Lindström, trendspanare och lärare i organisationsteori på Handelshögskolan i Stockholm menar att IT är en självklar kompetens som ekonomer borde ha koll på framåt. Han menar att projektarbete, språk och programvarukunskap kommer bli de mest efterfrågade kompetenserna. Föga förvånande med tanke på hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. 

   Automation, machine learning, AI med mera blir en allt vanligare del av ekonomens arbetsvardag. Tekniken kommer röra sig framåt de kommande åren, utveckligen kommer gå snabbt. Förutsättningarna för ekonomiavdelningen att automatisera och optimera sin arbetsvardag kommer bli allt större och möjligheterna med detta kommer innebär att allt mer tid finns till att vidareutveckla processer, analysera och sprida kunskap. Ekonomer måste vara drivande och snabbt kunna ta till sig den nya tekniken som kommer. 

   Förändringsdrivare inom redovisningen

   Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, och Anders Källström, adjungerad professor i företagsekonomi menar att ekonomer även måste bli bättre på att förändra hur redovisningen sker. Redovisningens utveckling har stagnerat och ser idag sett likadan ut som för 50 år sedan. 

   Framtiden kräver att ekonomerna orkar utveckla den ekonomiska mätningen. Det kräver att de förstår både dess nuvarande brister och framtida möjligheter.” - Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi, och Anders Källström, adjungerad professor i företagsekonomi.

   De nya förutsättningarna, teknikens framfart och möjligheterna som skapas genom denna kommer förändra ekonomrollen i grunden. Framtiden kommer präglas av teknik och förändring. Vägen framåt är fylld av nya möjligheter där ekonomen som anammar de nya kompetenserna är den som leder tåget mot framtiden.

   Prenumerera på ekonombloggen

   Relaterade artiklar

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Ekonomi 4 min

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Står du inför beslutet att välja mellan Visma.net ERP och Business NXT för ditt företag? Vi går igenom hur du ska tänka.

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   2 min

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   Effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor genom att automatisera processerna med diagnosverktyg.

   Tankar om integrationer

   Integration 1 min

   Tankar om integrationer

   Strävar ni också efter att era system ska fungera harmoniskt ihop? Exsitec kan hjälpa er med integrationer mellan...

   Toggle Icon Author Avatar

   Kontakta
   skribenten

   Close

   Kontakta Frida Widesjö