Projekthantering, rapportering och bokföring under ett och samma paraply

Byrån för Arkitektur och Urbanism, BAU, har valde Exsitec som partner för implementeringen av ett nytt molnbaserat affärssystem, Visma.net, rapporteringsverktyget OneStop Reporting och projekthantering via Severa (tidigare Visma.net Project Management).

BAU arbetar med ett brett spektrum av projekt inom allt från offentliga byggnader till bostäder, kontor och hotell. Bolaget är ett sjuttiotal personer fördelade på arkitekter, byggnadsingenjörer, miljöingenjörer och visualiserare.

BAU sökte ett system som kunde hantera resursallokering och projektering på ett effektivt sätt och som kunde kopplas samman med ekonomisystemet. Valet föll på projektverktyget Severa och Visma.net ERP som sömlöst integreras för en effektiv hantering av projekt och ekonomi.

För rapportering och analys valdes OneStop Reporting som hämtar realtidsdata från huvudboken såväl som projektsystemet vilket innebär möjligheter att följa upp projekt och lönsamhet på ett effektivt sätt.

Erfaren partner för arkitektkontor

Exsitec är sedan tidigare partner till flera av de största arkitektkontoren i Sverige och har djup förståelse för arbetsprocesser och behov som arkitektsektorn har.

"Vi är mycket stolta över att BAU har valt oss som partner. Vi har flera stora arkitektkontor som kunder och har därigenom skaffat oss en unik kompetens och kunskap kring implementering av affärssystem för arkitektbyråer,

Daniel Fredholm | Säljchef inom affärsområdet ERP på Exsitec.

Severa är anpassat för konsult- och tjänsteföretag. En molnlösning med realtidsrapportering, där du får kontroll över hela kedjan, från införsäljning till fakturering och projektanalys. Visma.net ERP är ett modernt affärssystem, helt byggt i molnet för företag som vill automatisera rutinuppgifter och som värnar sin tid. En trygg och samtidigt innovativ lösning på de flesta verksamheters administrativa utmaningar, och en bra grund för ett mer digitalt arbetssätt.

"För arkitektkontor som BAU, som arbetar modernt och är framåtlutade är det här en perfekt lösning. Den här helhetslösningen kommer att möjliggöra rejäla tidsbesparingar. Mer tid kan istället läggas till den faktiska kärnverksamheten som BAU beskriver som att utveckla ett hållbart samhälle med arkitektoniska, sociala, kulturella och kommersiella värden i samklang med naturens resurser."

Daniel Fredholm | Säljchef inom affärsområdet ERP på Exsitec.

 

 

https://www.exsitec.se/hubfs/Linn%C3%A9a%20P%C3%A5lsson%202.webp

Linnéa Pålsson

Affärsutveckling

Kontakta mig om lösningen