Beijer Ref går på djupet med Qlik

Beijer Ref är en ledande leverantör av lösningar inom kyla och luftkonditionering. Bolaget använder QlikView för optimera försäljning och inköp.

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering. Bolaget är en av världens största kylgrossister med 430 filialer som servar 100 000 kunder i mer än 35 länder.

Utmaningen

Samarbetet med Beijer Ref startade 2014 och partnerskapet har kontinuerligt utvecklats med nya delar, nya önskemål och nya affärsområden.

Det första uppdraget var att hjälpa Beijer Ref förbättra lageromsättningshastigheten i Spanien. Snart därefter utökades behovet och intresset för Qlik-lösningar även till inköpsområdet. Det visade sig att eftersom Beijer Ref äger en mängd olika dotterbolag runt om i världen och de köper varor till mycket varierande priser, på olika marknader, var de tvungna att bättre kunna jämföra inköpspriserna. Man önskade en gemensam, global prisjämförelse och överblick där man ville komma ifrån tidigare sätt att arbeta som var mycket tidskrävande. Beijers och Exsitec's projektteam byggde Qlik-miljöer och kort därefter såg koncernledningen möjligheten att även kunna följa upp försäljningen på daglig nivå.

Genom åren har organisationen önskat försäljningsanalys, prisanalys för inköp, lagernivåtransparens och möjligheten att identifiera en specifik artikel inom olika bolag i hela koncernen. Och sist men inte minst det ursprungliga uppdraget, att beräkna lagerstyrningsparametrar.

En stor utmaning har varit att kunna kommunicera databehovet till en rad olika parter världen över, då det inom koncernens olika bolag finns en mängd olika affärssystem.


Lösningen

Bojan Rubil, category manager på Beijer Ref, är ytterst ansvarig för BI-utvecklingen på den globala koncernen och är väldigt nöjd över hur arbetet fungerat.

Det har verkligen varit ett samarbete och en gemensam utveckling, hela vägen. Båda partnerna har kommit med idéer och input till hur lösningen kan bli bättre. Till exempel skapade Exsitec grunden för lagerstyrningslösningen och sedan har vi tillsammans modifierat den med ytterligare logik som gör lösningen mer stabil.

Bojan Rubil, category manager

När arbetet först började i Spanien kunde Exsitec tack vare sin erfarenhet och verksamhetsförståelse snabbt skapa sig en uppfattning om vad Beijer behövde och hur de skulle bygga det. Exsitec utvecklade en arkitekturmall i samband med arbetet för de två första länderna som lösningen skulle rullas ut i. Med mallen som grund har Exsitec och Beijer Ref därefter succesivt kunnat inkludera fler bolag och fler länder.

När vi köper ett bolag kan vi ha det integrerat på en månad tack vare vår den här lösningen. Det är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Eftersom vi hela tiden varit så nöjda med Exsitec har samarbetet fortsatt. Exsitec står för utvecklingen av hela vår BI-lösning för Europa. Vad vi har uppskattat är att det är ett flexibelt företag där kompetens finns både inom BI och Supply Chain.

Bojan Rubil, category manager


Resultatet

Sedan ett par år kan Bojan och andra ledande befattningshavare inom Beijer Ref följa pris och försäljningsutveckling på daglig nivå. De kan även identifiera överlager och fördela det inom bolagen.

Vi har mycket bättre information nu och det har ökat förståelsen inom försäljning och inköp. Att kunna se skillnaderna, det gör affärsnytta. Vi kan nu jobba gemensamt mellan bolagen och agera som en koncern.

Bojan Rubil, category manager

Bojan brinner för effektivisering och känslan det ger att identifiera en förändring, göra den praktiskt och se effekterna av att tex inköpspriset blir lägre och marginalen bättre. Det ger honom ett extra driv i arbetet framåt för Beijer. För framåt går det och företaget växer i rasande takt. Idag finns 15 olika affärssystem inom koncernen och fler är på väl in. Bojan ser inte detta som ett problem tack vare Exsitec och Beijers BI-lösning.

 

Vill du veta mer om hur du kan använda Qlik i din verksamhet? Prata med Robin!

https://www.exsitec.se/hubfs/Robin-Nord-web-s.png

Robin Nord

Affärsutvecklare

Kontakta mig om lösningen