Referenscase

Färre brandtimmar i Sverige med hjälp av digitalisering hos Dafo

Ett systemstöd för ett modernare kunderbjudande - skräddarsydd lösning av Exsitec

Exsitec har hjälpt Dafo i sin digitala resa genom att skapa ett system som ger en unik övervakning av brandskyddsarbetet

Dafo ville hitta sätt att digitalisera hela sin verksamhet och få ihop helheten med service, produkter och tjänster. Det fanns även en nyfikenhet kring hur digitala tjänster skulle kunna
innebära en konkurrensfördel och skapa en enklare vardag för deras kunder.

“Systemet underlättar kundernas arbete och gör det mer kvalitativt, om man ska dra det till sin yttersta spets har i slutändan systemet säkert räddat liv.”
-Lukas Svärd, Affärsutvecklare på Dafo