Referenscase

Öckeröborgen har moderniserat sina digitala verktyg, ökat sin effektivitet och förenklat sin vardag

Exsitec har hjälpt två av Öckeröborgens dotterbolag att få ökad kontroll och effektivitet. Ö-varvet kan nu hantera en större ordermassa med samma kontroll och kvalitet medan det för Imatech har adderats ett stort värde av att ha ett effektivt flöde.

“Vi hade ett behov av system som kunde stödja vår verksamhet bättre än de gamla”- Kim Svensson, IT-chef på Öckeröborgen