Rubin Medical förbättrar sin rapportering med Power BI

Rubin Medical är ett snabbväxande företag specialiserat på typ-1 diabetes. I takt med att behoven kring rapportering och analys ökade valde man att med Exsitec's hjälp gå över till Power BI. 

Rubin Medical är specialister på typ-1 diabetes och säljer diabetshjälpmedel i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bolaget ingår i industrikoncernen Indutrade och producerar produkter som insulinpumpar och CGM-system.

Utmaningen

Rubin Medical är ett tillväxtföretag som vuxit mycket på kort tid. Det ökar kraven på att kunna göra uppföljningar och analyser på ett bra och effektivt sätt. Annika Ekström är ekonomichef på Rubin Medical och gjorde tidigare rapporteringen i Excel vilket med åren blev en utmaning när volymen och detaljeringsgraden i rapporterna ökade.

Annika upp ögonen för Power BI i samband med att ett annat konsultprojekt pågick med Exsitec.

Jag förstod rent logiskt att rapporteringen måste gå att göra på ett snabbare sätt men jag hade varken tid eller möjlighet att göra det själv. När Håkan från Exsitec berättade om Power BI nappade jag direkt och kände mig otroligt förväntansfull.

Annika Ekström, ekonomichef

Det största behovet fanns inom uppföljning av alla volymer och produkter, att se flödet, trenderna och försäljningen, vem som köper vad och i vilken utsträckning. Rubin Medicals vänder sig mot den nordiska marknaden och är styrda av upphandlingar i olika tidscykler vilket gör det viktigt att förstå köpbeteendet hos kunderna.


Lösningen och resultatet

Arbetet började med att få in Sverige, Danmark och Norge i Power BI. Annika fortsatte under denna tid med Excel men kunde sedan gradvis gå över till Power BI och se fördelarna detta förde med sig i sparad tid och analyskvalité.

Istället för att göra en stor jobbinsats varje månadsskifte så uppdaterar jag idag mina databaser ungefär var fjärde dag vilket gör att analyserna hela tiden är aktuella. Vi är inte färdiga än men jag är väldigt förväntansfull och positiv. Allt material finns så det är bara vi själva som sätter gränserna.

Implementeringen av Power-BI har lett till andra förändringar på Rubin Medical. Utöver Power BI-lanseringen stöttar Exsitec med upphandlingshjälp av affärssystem, design av nytt prognostiseringsverktyg och fortsatt utveckling av S&OP-processen.

Exsitec förstår vår verksamhet och våra behov. Jag vill luta mig mot konsulter som vet var vi är på väg och kan fånga upp våra tankar. Då känns det tryggt att ta större beslut och genomgå förändringar.

Utvecklingen av Power-BI fortskrider. Det är idén om att omfördela tid och jobba proaktivt som sporrar Annika. Tid är dyrbart och speciellt i den kraftiga expansionsfas som företaget befinner sig i. Därför verkar Annika för att omfördela krafterna med hjälp av beslutstödet, inte bara för sig själv utan för hela företaget. Istället för att skapa statiska Excel-rapporter vill hon arbeta med aktuella analyser och vara ett med sina data.

 

Vill du veta mer om hur du kan använda Power BI i din verksamhet? Prata med Robin!

https://www.exsitec.se/hubfs/Robin-Nord-web-s.png

Robin Nord

Affärsutvecklare

Kontakta mig om lösningen