Microsoft Power BI - insikter baserat på data tillgängligt där du är

Beslutsstöd

Power BI

Microsoft Power BI - insikter baserat på data tillgängligt där du är

Prata med en expert

Power BI

Det är Business Intelligence som du aldrig sett det förut. Microsoft Power BI innehåller en uppsättning av analysverktyg som kan användas för att sprida insikter inom hela företaget.

Stora mängder datakällor kan anslutas som underlag för insikterna. Dataanalys görs smidigt genom verktygets interaktiva visualiseringsfunktion.  Power Bi rapporter och översikter skapas enkelt tack vare Business Intelligence förmågorna inom Power BI. Anställda kan skapa egna dashboards, visualisera data och få en övergripande bild över företags verksamhet.

Skapa värdefulla insikter utifrån er data redan idag med Power BI.

 

 
 

Läs mer om fördelarna med beslutsstöd

Power BI finns som molnbaserad lösning, så kallad “Power BI services” samt en skrivbordsbaserad lösning så kallad “Power BI Desktop”.

Integrera verktyget till de källor som används inom företaget. Det kan handla om Excel, Google Analytics, Hemsidor och Salesforce för att nämna några få. Med Power BI kan data kopplas samman från ett hundratal olika datakällor.

På bara ett fåtal minuter går det enkelt att komma igång med användandet av Power BI. Data kan då transformeras till dashboards och rapporter som ständigt uppdateras. Få insikter omgående till ditt företag.

Analytiker kan kvickt gå från data, till insikter, till handling. IT kan känna sig trygga i att data hålls säkert. Utvecklare kan integrera rapporter och visualisering i applikationer. Samtliga inom företaget kan komma åt data närsomhelst och varsomhelst, och alltid veta hur företaget ligger till.

quotesign

Vi har haft stor hjälp av Microsoft Power BI vid planering av vilka tider på dygnet ambulanserna ska rulla.

Ambulanssjukvården Sörmland

Stärk företaget med handlingsbara insikter

Ta beslut grundade i välarbetad data. Microsoft Power BI förser er med liveuppdaterade rapporter och dashboards. Ni riskerar inte att gå miste om någon värdefull information. Möjliggör samlade insikter, oavsett källans ursprung med ett kraftfullt verktyg.

 

Vi hostar lösningen i Power BI åt er

Med molnplattformen Azure driftar vi era molntjänster åt er.

Läs mer om våra hostingmöjligheter

Business Intelligence och beslutstöd