Telarco får en komplett lösning

Koncernen Telarco har under de senaste åren växlat upp snabbt där koncernen idag består av totalt nio bolag, varav fem av dem är aktiva. Telarco rotar sin verksamhet i bredbandsbranschen och bedriver sin verksamhet i Skåne, Blekinge och Småland. Telarco är det äldsta bolaget i koncernen  och arbetar med allt från grävning av fiber och el till färdiginstallerade kunder. Fyra av bolagen har implementerat en fungerande helhetslösning som inkluderar Visma.net, Medius, OSR och NEXT.

Smidig övergång för nya bolag in i helhetslösning

Utmaningarna ser olika ut beroende på verksamhet. Tidigt i Telarcos resa, när det endast var ett bolag verksamt fanns ett behov att införskaffa systemstöd som kunde generera bättre analyser än vad de kunde få ut av Visma Administration som de använde då. Det fanns ett starkt behov av ett smidigt system, och ett system som kunde hantera den stora volym av leverantörsfakturor som bolaget har. Medius blev lösningen för leverantörsfakturor och är idag ett stort stöd för verksamheten. Det som Telarco har uppskattat med den nya helhetslösningen är att de kan sköta all sin verksamhet utan krångel oberoende av var de sitter, vilket har varit bra eftersom de sitter utspridda på olika ställen. Vid implementeringen av de tre senaste uppköpta bolagen uttrycker Telarco att det har fungerat väldigt smidigt vid övergången till helhetslösningen.

"Jag känner inte numera någon osäkerhet inför att det kommer andra bolag som jag ska hjälpa att växa in i de nya systemen."

Jenny Landgren | Ekonomichef på Telarco. 

Telarco hade tidigare inget system och allt hanterades i pappersformat. Eftersom bolaget var så stort och det var stora mängder inköp av material som skulle vidarefaktureras, krävdes mycket kontroll. Pappersfakturorna kunde bli liggandes under en lång tid hos respektive projektledare. Detta var den främsta orsaken som landade i beslutet att gå vidare med Exsitec, men även:

 

"Vi valde Exsitec för att det fanns en stor kunskap kring samtliga program och vi kunde få en helhetslösning levererat på ett smidigt sätt."

Jenny Landgren | Ekonomichef på Telarco.

Sökbarheten och bättre insyn

Bolaget tycker den molnbaserade helhetslösningen underlättar samt effektiviserar vardagen på så sätt att allting fungerar vart man än befinner sig i landet. Även i tider som dessa under en pandemi med Covid-19 med en del hemarbete har de ändå lyckats lösa det smidigt. Telarco kan inte var on-site på grund av de rådande omständigheterna i landet, men med deras systemstöd fungerar det smidigt trots allt. Vid frågan av vad som har blivit mycket bättre:

"Den bästa förändringen med den nya helhetslösningen skulle jag vilja säga är sökbarheten i allting, enkelheten att söka gäller alla systemen. Vi har strikta bokslut och det stödet vi får i de olika systemen har varit en av de större skillnaderna. Vi kan idag hantera detta mycket lättare."

Jenny Landgren | Ekonomichef på Telarco.

Lösningen med Medius har skapat en större flexibilitet eftersom man enkelt kan styra till vem fakturorna ska gå och varje person kan enkelt ta del av information och vara mer insatta i helheten. Man jobbar idag väldigt olika men helhetslösningen har skapat en bättre insyn överallt och främst i andra projekt. Återigen poängteras att just sökbarheten i sådana fall är jättebra. 

Kolla hur mycket ni kan spara med en liknande lösning i Medius

 

Besparingar & framtid

Autopay är i topplistan bland de avsevärda förbättringarna för Telarco som idag har snabbat upp flödet kraftigt. Har man erfarenheten med att sitta och stansa in i Visma Admin så vet man precis hur mycket man tjänar på att ha Autopay. Första timmen på morgonen hinner Telarco med fem av bolagen.

 

Arbetet med Exsitec

Telarco uttrycker sig väldigt positivt till att arbeta med Exsitec. De motgångar vi har stött på genom projektets gång har hanterats på ett bra och öppet sätt. Telarco har även bett om att få ha kvar Exsitecs kundansvarige Lisa Karlen av den anledning att hon har hanterat diskussioner på ett väldigt bra sätt.

"Jag pratar för hela avdelningen när jag säger att vi är nöjda med systemen och supporten."

Jenny Landgren | Ekonomichef på Telarco.

https://www.exsitec.se/hubfs/JonathanRogerstam.webp

Jonathan Rogerstam

Affärsutvecklare

Mobil: 0721440650
Epost: jonathan.rogerstam@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen