Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Tänk framtidens budgetering - beyond budgeting

Tänk framtidens budgetering - beyond budgeting

Budgeten är ett ekonomiskt styrverktyg med syfte att föra verksamheten mot sina ekonomiska och strategiska mål. Med gör den alltid det? Uppfyller er budget det syfte den förväntas uppfylla?

Budgetlös styrning, som även kallas dynamisk styrning, är ett modernt perspektiv på budget och prognos och är en växande trend. Jan Wallander, Handelsbankens tidigare vd, var en av de större förespråkarna för budgetlös styrning och låg tidigt i framkant för att använda den här typen av dynamisk styrning i organisationen. Redan i början på 70-talet infördes den budgetlösa styrningen på Handelsbanken och man arbetade istället med noggranna löpande uppföljningar  och blev en stor framgång. Efter det har flera andra stora koncerner, medelstora bolag och småbolag infört tankesättet om beyond budgeting och helt slopat klassisk budgetering för kontroll och uppföljning. Exempel på företag som arbetar budgetlöst är Volvo, SKF, Alfa Laval, Atlas Copco, Ericsson, Vattenfall, Trelleborg, Ahlsell, Höganäs och Akademiska hus.

Prenumerera på ekonombloggen


Vad är budgetlös styrning?

Men vad är då budgetlös styrning? Begreppet växte fram ur tesen att budgetprocessen ofta kostar mer än vad det smakar och är budgeten snabbt inaktuell kan arbetet kännas i onödan. Att ha en rimlig hypotes om framtiden är närmast omöjligt och att sätta en budget årsvis är utmanande i den snabbföränderliga värld som vi nu lever i, som år 2020 inte minst gett smak på. Man får komma ihåg att i budgetarbetets begynnelse var världen inte lika snabbföränderlig som nu och möjligheterna att planera långsiktigt var betydligt större. Det var egentligen först vid 70-talets oljekris som världen blev allt mer snabbrörlig och oförutsägbar och perspektivet kortare. Det kan hända att man låser fast sig vid sin budget istället för att anpassa till nya förhållanden. Den budgetlösa styrningen strävar inte efter kontroll utan efter att hitta handlingsmöjligheter där organisationen kan förändras efter omvärlden.

Hur väl fungerar ert budget-
och prognosarbete idag?

Få svar direkt. Ingen email behövs.

 

Fokusera på aktiv prognostisering

Istället för att jobba med en årsbudget innebär budgetlös styrning att jobba med aktiv prognostisering. I praktiken innebär detta att prognoserna sker mer frekvent och på en mer övergripande nivå. Man kan också arbeta med mål och drivare, som påverkar resultat och nyckeltal på kort och lång sikt.

Desto mer frekvent prognoser behöver ske, desto större blir behovet på digitala stöd för att inte fullkomligt drunkna i den administration en prognosprocess annars kan medföra. Lägg istället mer tid på att skapa kundvärde! Dagens välutvecklade system frigör också möjligheterna att använda prediktiva analyser eller AI för att skapa automatgenererade prognoser utifrån tidigare mönster. Precis den här typen av automatisk prognostisering används redan i stor utsträckning i inköpssystem eller i lagersystem. 

Vill du veta mer om hur du säkrar ett effektivt ekonomiarbete? Läs mer här


Risker med budgetlös styrning

Många företag har valt att gå över till budgetlös styrning och sett stora fördelar med detta. På samma sätt finns det en del företag som testat den budgetlösa varianten och sedan valt att gå tillbaka till en traditionell budgetering. Företag med stor säsongsvariation, många ledningsnivåer och stora skillnader mellan avdelningar kan ha utmaningar med att helt övergå till budgetlös styrning. Risker med budgetlös styrning kan vid dessa fall vara att det är svårt att ställa om tillräckligt snabbt i och med långa ledtider, det krävs mer av organisationen och svårigheter att få en överblick om organisationen internt har stora skillnader. 

 

Fördelar med budgetlös styrning

Budgetlös styrning passar möjligen inte alla typer av företag. Arbetssättet passar däremot de verksamheter där du har möjlighet att jämföra dig med andra i en liknande situation. Du jämför dig istället med dina konkurrenter och dina mål.

De företag som vågar ta steget att testa budgetlös styrning ser ofta flera positiva effekter av detta. Dynamisk styrning gynnar företagets anpassningsförmåga och bidrar till att vara mer förberedd kring konkurrens och förändrade förutsättningar i omvärlden. Företag kommer även närmare kunden kan anpassa efter hur kundens behov förändras. Beslut inom företaget kan tas snabbare och den dynamiska styrningen ger utrymme för att prova nya typer av lösningar. Budgetlös styrning innebär större flexibilitet, mindre krävande processer och ett större ansvarstagande i organisationen.

Läs mer:

Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till hej@exsitec.se
 

Prenumerera på ekonombloggen

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering