Carl Öberg
Carl Öberg
kontakta mig

Content creator

Så arbetar en modern ekonomiavdelning med analys

Så arbetar en modern ekonomiavdelning med analys

Ekonomiavdelningar lägger idag 70% av sin tid på att producera data, 20% på att analysera data och 10% på att kommunicera kunskap. Den moderna ekonomiavdelningen utmanar dessa siffror. Den moderna ekonomiavdelningen låter organisationen producera data, investerar i automatiska kopplingar mellan system och smarta lösningar för sammanställning av data. 

En modern ekonomiavdelning lägger max 10% insamling av data och istället minst 40% sin tid på kommunikation och utbildning för att organisationen ska bli ännu bättre på att förstå och analysera. Den största delen av ekonomiavdelningens tid läggs på analys av information, att förbättra, revidera och alltid veta status för verksamheten.

En modern ansats till analys och data frigör tid från ekonomiavdelningen, minskar administrationen, ger flexibilitet för förändring och låter ekonomiavdelning alltid ha uppdaterad och korrekt information om nuläget i verksamheten.

Prenumerera på ekonombloggen

Den moderna ekonomiavdelningen konverterar data till information

Data är inte det samma som information. Information är data som har blivit behandlad på ett meningsfullt sätt och satt i ett sammanhang där den bidrar till insikter. Saknar ni korrekt och faktabaserad information är det mycket svårare att se trender och hitta de verkliga tillväxtnycklarna. Genom smarta analyser av genom ett systemstöd blir verksamhetsdata tydlig och konverteras till avgörande information för er direkt när den upp står. Varje beslut som är lite bättre än vad som annars hade varit möjligt, ger en positiv snöbollseffekt som påverkar er effektivitet, tillväxt och lönsamhet.

Kom vidare - kontakta oss

 

Den moderna ekonomiavdelningen har en enda källa till information

Med ett helhetsgrepp om er affärsdata: en strukturerad kanal för era medarbetare att nå sin information, undviker ni den vanliga utmaningen med att det finns mängder med olika Excel-ark som innehåller icke uppdaterad eller felaktig information. Syftet är att säkerställa att alla inom organisationen ser samma bild och ges samma förutsättningar att fatta smarta affärskritiska beslut. Den moderna ekonomiavdelningen använder sig av rätt systemstöd för analys så att datan presenteras på ett överskådligt sätt, från alla datakällor på samma gång. Genom att göra systemstödet tillgängligt för många medarbetare på företaget kan fler få upp ögonen för den data som finns, vilket resulterar i bättre analysmöjligheter och underlag för beslut.

Vill du veta mer om hur du säkrar ett effektivt ekonomiarbete? Läs mer här

Den moderna ekonomiavdelningen hittar potentialen och lär av det de inte visste

Det finns garanterat mycket ni inte vet om er verksamhet. Genom att synliggöra mönster och förhållanden ni inte sett tidigare, eller som inneburit för mycket jobb att ta fram, ger ni er själva möjligheten att fokusera på de insatser som ger absolut störst effekt. Den moderna ekonomiavdelningen använder sin data för att nå strategisk framgång för sin verksamhet. 

 

5 tecken på att ni behöver smartare dataanalyser

  • Ni samlar dagligen in data men saknar sammanställd relevant information om verksamheten
  • Ni har stora mängder data som uppdateras ofta men analyserar den inte
  • Ni behöver slå ihop information från flera system och vyer
  • Ni behöver inblick och få kontroll över verksamheten, såsom dess finanser, aktiviteter och affärsområden.
  • Ni behöver kunna analysera hela verksamheten för att avgöra vilka insatser som ger bäst effekt.

Prenumerera på ekonombloggen

 Kontakta skribenten

Carl Öberg
Carl Öberg

Content creator