Traineeprogram - så lyckas ni!

Ordet trainee härstammar från det engelska begreppet för en nyanställd tjänsteman och är interna utbildningsprogram som syftar till att utbilda egna ledare och specialister inom det egna bolaget.

I den här artikeln berättar vi om traineeprogram i allmänhet och Exsitecs program i synnerhet.

Vad krävs för att lyckas med ett traineeprogram, vilka risker innebär det och vilka värden skapar det för ett företag?

 

GRUNDLÄGGANDE

Det finns flera olika sätt att bedriva traineeprogram. Det finns ingen vedertagen standard för att få kalla ett utbildningsprogram för ett traineeprogram.

Vissa satsar på program där traineerna får testa på flera olika avdelningar och geografiska platser under ett längre program.

Andra arbetar med kortare program där utbildningen är mer fokuserad på ett visst område från start där fokuset då handlar om att så snabbt som möjligt förbereda traineen för en viss expertroll inom bolaget. 

Brygga mellan studierna och arbetslivet

Oavsett upplägget så handlar programmen om att skapa en naturlig brygga mellan studierna och arbetslivet.

Som ny på arbetsmarknaden är det många som upplever att det är svårt att skapa tydlighet i prestation och produktivitet då man är van med skolsystemets höga grad av tydlighet baserad på betygsskalor.

Detta gör att utbildning i ledarskap, värdegrundsarbete och förståelse för bolagets affärsmodell är viktiga komponenter i varje traineeprogram.

Innehåll blogg (1)
Innehåll blogg

Social utveckling

En annan grundläggande aspekt handlar om den rent sociala. Att börja sin karriär tillsammans med andra som är i samma situation skapar i regel starka band och trygghet bland programmets deltagare. 

De sociala inslagen i programmen benämns av de flesta som forskat kring traineeprogrammens effekt som den mest underskattade.

Relevant och valbart

Slutligen behöver innehållet i programmet vara sammanställt på ett sätt som gör att det är relevant för den rollen som traineen förväntas axla i framtiden.

Av den anledningen är det vanligt att programmen har olika inriktningar där vissa delar är gemensamma medan andra mer unika delar är uppdelade i mindre grupper. Det är väldigt likt tankesättet på flera universitetsutbildningar där många läser samma grundprogram men väljer olika inriktningar längs vägen.

White-Light Gray

Exsitecs traineeprogram

Sedan hösten 2013 har Exsitec haft återkommande traineeprogram utan uppehåll. Modellen bygger på att så snabbt som möjligt utbilda traineer till experter inom verksamheten. Längden på programmet har alltid varit 6 månader långt eftersom det ger en fin balans mellan de sociala delarna, lärandet och förberedelsen som behövs för att möta kraven från kunderna.

Programmet har genomförts med grupper i storleksspannet från mindre än 5 personer till mer än 65. Upplägget har behövt anpassas ett flertal gånger längs vägen i takt med att bolaget växt, tillfört nya erbjudanden och geografiska platser. 

sales-up-2329_f9936847-1102-4365-a340-3292e0a6c581

Introduktion

I programmets första del ligger fokus på att lära känna varandra. Utbildningar handlar om företagets övergripande strategier, mål och affärsmodell.

Här ryms förstås mycket innehåll som kretsar kring livet som konsult, värdegrunden och kultur.

unnamed (1)-1

Utbildning

Efter första tidens relativt generella innehåll specialiseras innehållet här.

Varje deltagare i programmet har valt en inriktning vilket innebär interna såväl som externa utbildningar i programvaror, arbetsmetodik och liknande.

unnamed (2)-1

Case

Mitt i programmet skapas ett fiktivt kundcase där deltagarna får samarbeta över områdesgränser i små grupper. 

Syftet är att öka kunskapen kring affärsprocesser och företagets erbjudande genom en dynamisk uppgift.

unnamed (3)-1

Kundarbete

I programmets slutskede minskar antalet utbildningar och ersätts successivt med arbete mot kund.

Ofta sker detta i en process där vissa delar av arbetet som sker ute hos kunden kan påbörjas tidigare medan andra uppgifter kräver längre utbildning.

Fortfarande osäker om traineeprogram är något för er?

Utöver ovanstående innehåll så finns några konstanter i programmet som anses helt vitala för att säkerställa framgång.
 

Ett traineeprogram är ett stort projekt. Det kräver planering för att det ska kännas tydligt för deltagarna. Att ha en dedikerad ansvarig för programmets helhet behövs.

Att ha utbildade mentorer som finns redo för traineerna är fantastiskt. Vi väljer gärna personer som visar ledarpotential och som helst gått traineeprogrammet själv relativt nyligen.

När ett program växer mellan åren så skapas ibland utmaningar. Lokaler blir för små, övningar som fungerade för 10 personer tappar helt sitt värde för 30. Listan kan göras lång över aktiviteter som förändras när en grupp växer. Att våga bryta sin plan och förändra upplägget agilt är ibland absolut nödvändigt.

För att våga satsa på ett återkommande program så krävs ett bra sätt att mäta hur programmet presterar rent lönsamhetsmässigt. Detta hjälper de som driver programmet att ta beslut både före, under och framförallt efter programmets genomförande.

Är du intresserad av att gå traineeprogrammet?

Light Gray-Gray

6 fördelar med att skapa och driva ett traineeprogram

Vi börjar med  3 fördelar som rör deltagarna i programmet

Check
Inspirerande start på arbetslivet

Att få starta sin professionella karriär tillsammans med andra i samma situation upplever många som inspirerande. Dels på grund av att man inte känner sig ensam i lärandet men också eftersom det är vanligt att flera letar nya sociala kontakter efter att klassen från utbildningen har splittrats efter examen.

En bred grund

Ett traineeprogram innehåller mycket mer än en utbildning till en expertroll och ger ofta möjligheter att testa på flera olika inriktningar. Detta är bra då det är ganska ovanligt att du som nyanställd exakt vet vad som är roligast på bolaget samma dag som du börjar.

Internt nätverk

Att starta som trainee ger direkt tillgång till en stor del av bolaget. Du träffar de andra traineerna från olika områden, seniora medarbetare och ledningspersoner som ofta är involverade som utbildare. Att tidigt skapa ett stort nätverk inom bolaget är en stor fördel för den personliga utvecklingen.

Bolaget som driver traineeprogrammet istället förvänta sig följande fördelar

Check
Kompetensförsörjning

I kunskapsintensiva branscher är det stor konkurrens bland arbetsgivarna. Ett traineeprogram av betydande storlek underlättar kompetensförsörjningen.

Ständigt lärande

Lärande och personlig utveckling är viktigt genom hela den yrkesmässiga karriären. Att driva ett traineeprogram utmanar verksamheten då tidigare kullar förväntar sig en fortsatt utveckling. Traineer blir ofta mentorer, som senare blir ledare och eftersom de själva fick en fin start på sin karriär är de ofta angelägna om att bidra till nästa generations innehåll.

Företagskultur

Mycket förväntningar och värderingar formas tidigt i den yrkesmässiga karriären. Detta gör att den gruppen medarbetare ofta är nyfikna och engagerade i kulturutvecklande arbete. Ett företags kultur påverkar hela organisationen och bör vårdas som den viktigaste tillgången.

Riskerna då?

Det finns förstås risker med att satsa på traineeprogram också. Det krävs en stor investering i både tid och pengar. Här är några risker och utmaningar att ta hänsyn till.

Check
En stor investering krävs

För att de nyanställda en rimlig chans att lära känna bolaget och anskaffa sig en gedigen kompetens tar tid. 

Under den här tiden skapas minimalt med intäkter vilket är värt att tänka på när budgeten sätts. 

Flyktig målgrupp

Traineeprogram riktar sig i regel till kandidater som är tidigt i sin yrkesmässiga karriär. 

Det är en utmaning att fortsätta utveckla och behålla unga talanger. Annars riskerar ni att bli en plantskola för era konkurrenter.

Gray-Light Gray

Till slut

Traineeprogram är interna utbildnings- och onboardingprogram för specialistroller. Rätt planerade och genomförda program skapar unik potential för tillväxt och utveckling.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna nedan så berättar vi mer!

Innehåll blogg (4)
https://www.exsitec.se/hubfs/Mats%20Stegemann%20rund.png

Mats Stegemann

Head of Culture

Kontakta skribenten