17 vanliga frågor om Visma.net

Visma.net är det molnbaserade affärssystemet som möjliggör för automation. I detta inlägg har vi svarat på de vanligaste frågorna kring affärssystemet Visma.net. 

1
001system-bakgrund-1

1. Hur matchar jag en kreditfaktura mot en debetfaktura i reskontran?

Genom att skapa en manuell betalning i leverantörreskontran och hämta upp både debet- & kreditfakturan. Man hämtar upp ursprungsfakturan i fönstret för betalning av kreditfakturan.

 

2. Varför stämmer inte IB med UB vid årsbrytet på konto 2091?

Visma.net lägger löpande under året automatiskt årets vinst/förlust på 2089. Detta är inte en faktisk bokning utan ett fiktivt konto för visualisering av årets vinst/förlust. Vid årets slut bokas detta saldo upp på konto 2091. Om man t.ex. har ett saldo på 200 000 utg. på konto 2089 år 2020 kommer detta visas som 200 000 ing. på konto 2091 år 2021.

3. Vilken rapport använder jag för att stämma av leverantör- och kundreskontra?

Kund-/Leverantörsreskontra översikt visar ingående och utgående saldo per givet intervall. Där kan man se olika transaktioner som skett mellan valda perioder. För avstämning av öppna kund-/leverantörsposter (ofta konto 1510/2440) vid månadsbokslut finns rapporterna Leverantörsreskontra historik & Kundreskontra historik.

Vill du få en bättre rapportering? Kolla in OneStop Reporting

Ladda ner

4. Kan man reversera en kreditfaktura på en kund?

Vid reversering av kreditfaktura skapas en debetjusteringspost. När man reverserar en faktura så skapas det en kreditfaktura. Man reverserar kreditfakturan under Åtgärder, vilket är en flik högst upp på kreditfakturan. Kreditfakturor kan endast reverseras via fönstren Kund-/Leverantörsfakturor.

5. Hur tar man ut en SIE4 fil?

Under SIE-export väljer man exporttypen Saldon och transaktioner (SIE typ 4), eller exporttypen Transaktioner (SIE typ 4). Det är också obligatoriskt att välja redovisningsperiod.

6. Hur kan jag få med en bilaga till min kundfaktura via Autoinvoice?

Antingen bockar man för att detta ska skötas automatiskt under Autoinvoice-inställningar, eller så bockar man för detta under Bilagor på kundfakturan.

2

7. Kan man registrera ett manuellt verifikat med moms?

Ja, det är möjligt. Klicka för ”Skapa momstransaktioner” på det manuella verifikatet. Då dyker det upp en kolumn för momskod som läggs på momskontot, och en kolumn för kategori som sätts på ex. intäkts-/kostnadskontot.

8. Hur stämmer jag av momsrapporten?

Under fönstret Förbered momsrapport kan du behandla momsrapporten mot vald skattemyndighet. Där kan du använda förfrågningarna ”Detaljer momsrapport” och ”Momskontroll översikt” för avstämning.

001system-bakgrund-1

9. Hur identifierar jag ett tilläggsbelopp som rapporteras från föregående momsperioder?

I detaljer momsrapport går det att se vilken period/transaktionsdatum respektive transaktion har. Transaktioner med bokföringsperiod/datum i tidigare period är troligtvis sådana transaktioner som bokförts efter att senaste momsrapporten gjordes & rapporteras därmed på nästkommande momsrapport. Det finns en inställning i Visma.Net på leverantören Skatteverket som gör det möjligt att skapa en ny version av en momsrapport för en period som redan är deklarerad.

3

10. Hur ser flödet för leverantörsbetalningar ut?

Leverantörsfakturor som är öppna för betalning finns i fönstret Betalningsförslag. Där behandlas de leverantörsfakturor som ska skickas via betalfil till banken. Innan betalfilen skickas till banken måste den godkännas i Autopay. Återrapporteringsfilen som går via fönstret Autopay-inkorg stänger sedan leverantörsfakturan.

11. Hur annullerar jag en betalning?

En kundinbetalning eller leverantörsbetalning som blivit bokförd går att annullera genom att man klickar på knappen Annullera på betalningen. Då skapas en annullerad betalning som bokar bort föregående betalning när den väl frisläpps.

12. Kan jag avbryta betalningar som är skickade till banken?

Nordea är den enda banken man kan annullera en betalning inne i AutoPay. För de övriga bankerna får man kontakta banken för att stoppa en betalning.

13. Hur gör jag en manuell betalning i valuta?

Kolla så att valutakurser hämtas automatiskt. Under kund-/leverantörsbetalningen; välj betalningsmetod för utlandsbetalning, välj sedan likvidkonto som ska vara kopplad till rätt valuta.

14. Hur registrerar jag en återbetalning från leverantör?

Leverantörsåterbetalningen kommer in till Autopay-inkorgen som ett kontoutdrag, och sköts via Behandla kontoutdrag för stängning av kreditfakturan från leverantör.

 

           Läs mer om Autopay

15. Hur registrerar jag en återbetalning från kund?

Kräver specialuppsättning för betalningar via Autopay. Kontakta konsult för detta. Kreditfakturor öppna för betalning betalas via rutinen Skapa kundåterbetalningar. Återrapportering sköts via rutinen Behandla kontoutdrag för stängning av kreditfakturan.

 

New call-to-action

4

16. Varför kan jag inte leverera ut resterande artiklar på försäljningsordern?

Förmodligen handlar det om att man inte tillåtit restorder på den angivna kunden. Se till så att restorder tillåtits under Leveransinställningar på kundkortet, och kontrollera sedan att produkterna finns i lager.

17. Kan man ta bort en frisläppt inleverans?

Man kan göra ett lageruttag under fönstret Lagerändring. Där kan man justera ned antalet för respektive artikel efter behov.

kravspecifikation-affärssystem

https://www.exsitec.se/hubfs/DSC_0281.jpg

Frida Person

Visma.net

Mobil: 070 882 57 88
Epost: frida.person@exsitec.se

Vill du fråga något om Visma.net?