screen
Guide

Guide: Kravspecifikation för nytt affärssystem

 

kravspecifikation

Detta dokument är skapat av Exsitec AB i syfte att hjälpa företag att formulera sina krav på ett nytt affärssystem. Att byta affärssystem är jobbigt och svårt. Se detta dokument som ett exempel eller som inspiration på hur ni kan komma igång med att skapa en kravspecifikation inför ert byte av affärssystem.           

Detta dokument är en mall som ni skall kunna använda er av, men det innehåller till stora delar den information som vi som leverantör behöver från er för att effektivt kunna hjälpa er och rådgiva er vid byte av systemstöd. De flöden ni kommer se i detta exempel baserar sig på exempel från ett ganska standardiserat logistik-flöde.

Har ni annan typ av verksamhet betyder det i praktiken att ni i större utsträckning behöver anpassa kapitlet “affärskrav”, det betyder inte att vi som leverantör saknar systemstöd för er verksamhet. I dokumentet nedan kommer ni hitta flera stycken med “Tips från Exsitec”. Tanken från oss är att ni tar del av våra tips, formulerar er egen text och raderar detta stycke så dokumentet blir “ert”. 

Lycka till med kravställningen.

 

Få tillgång till hela texten