Uppdateringar Mobigo

Arbetsorderhantering

Mobigo

Uppdateringar Mobigo

Prata med en expert

Mobigo Desktop 7

Kontakta oss om Mobigo

Mobigo är er mobila arbetsorderhantering, nu i ny version! Mobigo v7 är en helt ny desktopklient - uppdaterad, modern och mer funktionell. I utvecklingen av klienten har målet varit att erbjuda en enklare, renare och mer användarvänlig miljö att arbeta i. Bland annat märks detta genom att funktioner, knappar och informativa inslag finns tillgängliga och synliga när man behöver dem, utan att de för den skull skall upplevas som svåra att hitta.

Behöver ni ett system för arbetsorderhantering?

Läs mer här

Innehåll

1. Detaljkort

2. Högerpanelen

3. Jobba mer effektivt i flera fönster

4. Översiktsvy

5. Dra-och-släpp

6. Kalender

7. Karta 

8. Filter

 

 

1. Detaljkort

Ett exempel på den förbättrade användarvänligheten är detaljkorten. Detaljkorten är de vyer som visar enstaka uppdrag, kunder, objekt eller artiklar. Flera kort kan vara öppna samtidigt och kan flyttas, ändras i storlek och placeras så att man utnyttjar ytan på sin bildskärm på bästa sätt. Att växla mellan fönster utan att stänga ner det ena för att öppna det andra är också ett exempel på ett snabbare och enklare sätt att arbeta i Mobigo. Utseendet och innehållet på de olika korten kan också ändras. Nya utseenden kan skapas där man väljer vilka fält och var på kortet de skall placeras.

 

Anpassade detaljkort

 

 

2. Högerpanelen

Till hjälp i ditt arbete bjuder också desktopklienten i Mobigo v7 på en panel till höger i programfönstret. I denna kan kompletterande vyer visas och man väljer själv hur mycket plats denna panel skall få ta. Innehållet i dessa vyer kan vara kompletterande till huvudvyn, översiktsinformation eller vilken som helst annan information som man vill ha nära till hands. Högerpanelen är kopplad till vald huvudvy och visar relevant information till det som huvudvyn visar. Ett exempel på användningen av högerpanelen är att kunna markera ett eller flera uppdrag i huvudvyn och visa en förhandsgranskning av rapporter till dessa i högerpanelen.

add-doc-to-contract

Ett annat exempel är att i huvudvyn för kunder markera ett antal kunder och i högerpanelen se kundernas geografiska placering på en karta. Förutom ett antal standardvyer som följer med i programmet finns möjligheten till tredjepartsutvecklade vyer anpassade för speciella behov.Kartwidget Desktop 7 uppdrag 2

 

3. Jobba mer effektivt i flera fönster

Gör det enklare att planera uppdrag genom att exempelvis ha kalender och uppdragslistan öppna samtidigt. Vyerna är kopplade till varandra vilket innebär att en förändring på ett uppdrag kan till exempel direkt ses i kalendern eller i en vy på översiktssidan.

flera_fönster

 

4. Översiktsvy

Det vi i föregående generation av Mobigo kallade NU-sidan har genomgått en omfattande renovering och uppfräschning. I den här programdelen sätter användaren samman en översiktsbild med det som är viktigt att hålla koll på och övervaka i verksamheten.

Utseende och innehåll definierar man själv, dels för eget användande, dels för att dela med sig av till övriga medarbetare med möjlighet till konfiguration och behörighetsstyrning. I vyn väljs vad som skall visas, till exempel diagram, statistik, listor och kartbilder. Funktion för att använda översiktsvyn som en digital tavla eller informativ översikt på ansluten TV-skärm, t ex i entré eller lunchrum, finns också.

översiktsvy

 

5. Dra-och-släpp

Den nya dra-och-släpp-funktionaliteten gör det enklare att kopiera, flytta och tilldela information. Spara tid på att rätta felaktigt rapporterade tider eller materialrader genom att dra och släppa dessa mellan uppdrag. Tilldela utförare genom att dra och släppa användare på uppdraget. Ny och förbättrad funktionalitet gör det mycket enkelt att bifoga dokument, bilder och filer till uppdrag, kunder eller serviceobjekt. Markera önskade dokument i Windows utforskare, dra-och-släpp dem på önskad plats i Mobigo.

Drag_and_drop

 

 

6. Kalender

Nu tar vi steget över till en egenutvecklad kalender. Mobigo har numera en kalendervy som är flexibel och är helt anpassningsbar. Förutom ett väl tilltaget batteri med kalendertyper ges möjlighet att exempelvis visa beläggning och ge förslag på resurser som är tillgängliga för att bokas in. Nu finns även den liggande planeringskalendern som kan användas för att få en överblick över flera användares planering under en variabel tidsperiod.

Bokningskalender-1

 

 

7. Karta

Använd den integrerade kartvyn för att se var uppdrag, kunder, serviceobjekt och resurser är placerade geografiskt.

Karta

 

8. Filter

I den nya klienten har filtermöjligheterna utökats. Det går nu att använda fler sökparametrar samtidigt och alla filter går nu att inaktivera och aktivera med ett knapptryck. Tillsammans med smartsök-funktionen och urvalsfrågor, som finns sedan tidigare, så är sökmöjligheterna nu bättre än någonsin. 

Filter

 

quotesign

Mobigo är det enkla systemet för service, underhåll och installation där samspelet mellan kunderna, administratörerna och teknikerna är i fokus. Med över 20 år inom branschen har Mobigo varit med från start gällande digitaliseringen av fältarbete.

Filip Persson Affärsutvecklare, Exsitec

 

Bli mer digital med Mobigo

Mobigo skapar möjligheter för service- och installationsföretag att bli mer digitala och på så sätt underlätta det vardagliga arbetet för organisationen ända ut till den enskilde arbetaren. Detta genom att öka effektivitet, kontroll och spårbarhet. Spar också på miljön genom att digitalisera pappers- och dokumenthantering samt tidrapportering. 

kom i kontakt med våra säljare 

 

 

Komplettera och integrera hur du vill

Vi integrerar alla system och produkter efter dina behov. Från vår egna produktpark eller andra av era redan existerande systemlösningar

Läs mer om våra applikationer vi skapat över tidigare affärssystem

Läs mer om våra integrationer och vad vi har gjort

Kontakta mig om Mobigo

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig - eller kontakta vår expert direkt!

Filip Persson
Filip Persson

Affärsutvecklare, ‭073-868 19 02

Mobigo