Integration

Systemintegration bidrar till högre grad av automatisering, färre kostsamma fel och en snabbare digitaliseringstakt

Integration är nyckeln till en välfungerande systemmiljö

Att system kommunicerar med varandra är ett krav för att de flesta verksamheter ska fungera effektivt. Detta gör systemintegration till en både viktig och strategisk fråga.

Minimera manuellt arbete

Trots att tekniska förutsättningar finns fastnar många med system som kommunicerar dåligt med varandra och saknar automatiska dataflöden. Välfungerande integrationer låter dig arbeta i flera olika system utan att manuellt behöva uppdatera eller kontrollera informationen.

… och minska risken för fel

Manuell administration ökar dessutom risken för fel. Med rätt information på rätt ställe, utan dubbelregistrering och manuell sammanställning, kan ni minska risken för kostsamma fel.

En komplett integrationspartner

Strategi och arkitektur

För att lyckas med systemintegration är det viktigt att ha en tydlig strategi och målbild. Vi hjälper er på resan från ett spretigt integrationslandskap med högt personberoende till en flexibel och mer framtidssäker lösning.

Boka kostnadsfri workshop

Projekt

Vi levererar integrationsprojekt i både stor och liten skala och vår erfarenhet sträcker sig över många olika områden och typer av system. Vi hjälper er hela vägen från verksamhetsbehov till utveckling och installation.

Integrationsförfrågan

Support och förvaltning

Organisationer förändras över tid, och därmed också behoven. Vi vill vara en långsiktig partner som, utöver det direkta värdet av ett projekt, hjälper er med en aktiv förvaltning där ytterligare möjligheter prioriteras och tas tillvara.

Läs mer

Boka en kostnadsfri integrationsworkshop

För företag med flera olika system där integration är centralt erbjuder vi en integrationsworkshop. Under tre timmar går vi igenom analys av ert nuvarande integrationslandskap, utmaningar i relation till organisationens framtidsvisioner och faktorer som är viktiga för just era system- och integrationsbehov.

Anmäl intresse i formuläret nedan eller kontakta oss för mer information.

 

Vanliga områden för integration

område-ikon-affärssystem-antracit
Affärssystem

Affärssystemet är centralt i ett företags systemlandskap och är därför ofta en integrationspunkt för många olika integrationsflöden.

Vi har byggt integrationer med bland annat:

område-ikon-CRM-antracit
CRM

Ett CRM-system behöver ofta vara tätt integrerat med affärssystemet för att undvika dubbelregistrering av exempelvis kunder och order.

Vi har byggt integrationer med bland annat:

 • SugarCRM
 • HubSpot
 • LimeCRM
 • SalesForce
 • SuperOffice
 • Upsales
område-ikon-e-handel-antracit
E-handel

E-handel är ett viktigt område för många företag. Att webbshopen fungerar bra ihop med affärssystemet och ett eventuellt PIM-system är ett måste.

Vi har byggt integrationer med bland annat:

 • Askås
 • E37
 • Jetshop
 • Magento
 • Storm
 • Vendre
område-ikon-lager-logistik-antracit
Lager och logistik

För att logistikflöden ska fungera bra krävs ofta integrationer med exempelvis lagerhanteringssystem och fraktbokningssystem.

Vi har byggt integrationer med bland annat:

område-ikon-serivice-entreprenad-antracit
Service och entreprenad

För system specialiserade på service och entreprenad är det oftast viktigt med integration mot affärs- eller ekonomissystem.

Vi har byggt integrationer med bland annat:

område-ikon-fakturahantering-antracit
Fakturahantering

Elektronisk fakturahantering kan innebära stora kostnadsbesparingar. En nyckel för automatiserade flöden är en tät integration med affärssystemet.

Vi har byggt integrationer med bland annat:

money-2275_c07494eb-ded1-4da3-a51d-13ea2ca407fe
Betalning

Exempelvis en e-handelslösning eller beställningsportal behöver ofta integreras med en extern tjänst för att hantera betalning.

Vi har byggt integrationer med bland annat:

 • Bankgirot
 • PayPal
 • Svea Ekonomi
user-group-2716_2f035720-5940-4aee-94d5-83414ece913d
HR och lön

Automatiserade flöden för rekrytering, onboarding och lön kan skapa stora effektiviseringar i annars manuella rutiner.

Vi har byggt integrationer med bland annat:

 • Heartpace
 • HiBob
 • Teamtailor
 • Visma Agda
 • Quinyx
område-ikon-applikationsutveckling-antracit
Skräddarsydda system

Många företag har en eller flera skräddarsydda lösningar i sitt systemstöd och behöver integrera dessa med övriga system.

Vi har byggt många integrationer med skräddarsydda system.

Standard eller skräddarsytt?

En vanlig frågeställning är huruvida man ska välja en standardintegration eller genomföra ett eget integrationsprojekt. Precis som för annan mjukvara så är detta en avvägning mellan flexibilitet och kostnad.

Standardintegrationer används med fördel för standardiserade processer och mellan standardiserade system. För vissa system tillhandahåller produktleverantören standardintegrationer, för andra inte. Det är viktigt att säkerställa att en standardiserad integration uppfyller de krav som verksamheten har på automatiserade flöden då integrationerna kan vara svåra och dyra att anpassa. På Exsitec tillhandahåller vi flexibla standardintegrationer mellan många av de system vi levererar.

För strategiska områden där ni arbetar med konfigurerbara system för att optimalt kunna stötta era processer är ofta en egen integration ett bättre alternativ. Det är viktigt att inte bara se integrationsprojekt som ett tekniskt projekt utan istället utgå från verksamhetens behov. På Exsitec kan vi hjälpa er hela vägen från verksamhetsbehov till utveckling och förvaltning.

Har ni ett specifikt integrationsbehov?

Vi har stor erfarenhet av att driva integrationsprojekt, stora som små. Om du har behov av en integration mellan två system, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Kontakta mig om Integrationer

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig - eller kontakta vår expert direkt!

Eric Johansson
Eric Johansson

Försäljning, 072-049 42 57