Så håller du koll på lagervärdering i Visma.net

Så håller du koll på lagervärdering i Visma.net

Varulager är ofta en stor tillgång i företaget - därför är det viktigt att värdera lagret rätt. 

För att ha rätt lagervärdering bör lagrets fysiska antal och produkternas kostnad vara rätt beräknade.

Läs mer om Visma.netRätt antal

Till att börja med handlar rätt antal om att för produkt och enhet veta saldot på lagret. Enklast att säkerställa detta är genom inventering

(mer information om hur du inventerar på ett enkelt sätt finns här: Inventering i Visma.net).


Rätt kostnad

Den andra delen, rätt kostnad, är minst lika viktig för att ge en rättvisande bild av lagervärdet.

Lagervärderingsmetoden är här en viktig spelare då den styr hur affärssystemet beräknar kostnaden för produkterna i lagret. Beroende på vilken metod som väljs påverkas kostnaden för sålda varor (KSV) och därmed också företagets resultat.

Ett viktigt incitament till att välja lagervärdesmetod med omsorg!


Saknar ni en Lagermodul till affärssystemet? Läs mer om Visma.net Logistics 

För dig som vill läsa mer om lagervärdering:

Lagervärderingsmetoden är viktig eftersom en produkts anskaffningskostnad i princip aldrig är konstant vilket gör att lagervärdet hela tiden varierat. Det gör det svårare att veta exakt vad produkternas kostnad i lagret är - men till hjälp finns då lagervärderingsmetoden. 

Två vanliga lagervärderingsmetoder som används i Visma.net är FIFO och Standard inpris.

Vid byte av system till Visma.net finns chans att välja någon av dessa men det går även att byta i ett senare skede. 

 

Funderar du på att byta affärssystem? Ladda ner vår guide om kravspecifikation för affärssystem
Kravspecifikation - affärssystemFIFO avser först in, först ut-metoden som innebär att produkternas kostnad baserat på till vilken kostnad och vilken ordning dessa har inlevererats på lagret.

Standardkostnad är en metod som innebär att produkterna ges en schablonmässig fast kostnad som ska motsvara totala COGS (Cost of goods sold).

Vid inleverans av varor till lagret värderas produkterna efter den satta kostnaden. Denna metod används ofta av tillverkande företag i Visma.net, eller om omkostnader såsom tull och frakt är komplexa och föränderliga.

Skillnaderna mellan standardkostnaderna och den faktiska kostnaden för produkten, ex inköpspris plus kostnader för tull och frakt, bokas mot ett avvikelsekonto. Differensen på detta konto kan därefter följas upp för att eventuellt omberäkna schablonpriset.


För mer information om andra sätt att värdera lagret, kontakta skribenten nedan.

Kontakta skribenten

Malin Sjöberg
Malin Sjöberg