Malin Sjöberg
Malin Sjöberg
kontakta mig

Inventering i Visma.net

Inventering i Visma.net

Lägger du mycket tid på inventering? I Visma.net finns en smidig inventeringsmodul att använda.

Här följer en kort beskrivning av inventeringsmöjligheter i Visma.net:

Läs mer om Visma.net

Planering av inventeringen

Vill du inventera hela lagret samtidigt eller dela upp inventeringen? 

I Visma.net kan du själv specificera vilka lager och lagerplatser som ska inventeras.

Till din hjälp finns också funktioner för att dela upp inventeringen i olika omgångar baserat på till exempel ABC-klassificering, artikelklass eller per definierad cykel.


Olika arbetssätt för räkningen

1) Handdatorer

Allra enklast är att använda Visma.net i kombination med BxSoftware handdatorer. 

Med hjälp av handscannern överförs automatiskt det inventerade antalet i Visma.net.

Läs mer om BX Handdatorer

2) Utskrift av inventeringsblad

Med hjälp av Visma.net kan du skriva ut ett inventeringsblad för de valda inventeringsplatserna. På inventeringsbladet visas saldot på produkterna från Visma.net och du ser direkt eventuella avvikelsen mot det fysiska antalet.

Efter inventeringen förs de fysiska antalen in i Visma.net och avvikelserna mot lagersaldot räknas automatiskt fram.

 

3) Excel

Likt många andra moduler i Visma.net finns möjlighet att exportera in och ut data från Excel. Vid inventering är denna funktion extra passande. Har du en stor mängd data behöver du inte knappa om antalen. Välj istället att importera de inventerade antalen från excel via import-knappen.

 

 

Inventerades inte alla produkter? Du kan enkelt ändra status till “hoppad över” för att välja att inventera dessa senare.

 

Bokför lagerförändringarna rätt

I Visma.net anger du enkelt det önskade bokföringskontot för lageravvikelserna.

Efter slutförandet av inventeringen görs sedan en automatisk bokning på avvikelserna i huvudboken. I verifikationen specificeras vilka produkter som förändrat varulagrets värde vilket möjliggör en tydlig redovisning av inventeringen och förenklar uppföljningen.

 

 

Vill du veta mer om inventering och funktionerna i Visma.net?

Kontakta Visma.net teametKontakta skribenten

Malin Sjöberg
Malin Sjöberg