1

Wave Image

Innehållsförteckning

  Publicerad: 02.11.22 | Lager och logistik

  Vad är lageroptimering och hur hjälper det dig med framtidens lager- och inköpsutmaningar?

  Innehållsförteckning

   Innehållsförteckning

    

   Tillförlitliga och motståndskraftiga försörjningskedjor i kristider

   Om det är något svenska företag har blivit duktiga på de senaste åren så är det att hantera oroligheter och kriser. Omvärldsläget har påverkat och fortsätter att påverka försörjningskedjor över hela världen, begränsar tillgången på råvaror, stör försörjningskanaler och blockerar vägar till marknaden.

   Medan experterna försöker hantera hög inflation, fallande börser, stigande räntor och humanitära kriser, måste verksamheter hitta nya arbetssätt för att ta sig igenom oroligheterna, och komma ut starkare på andra sidan. 

   En viktig del i detta komplexa pussel är att skapa tillförlitliga och motståndskraftiga försörjningskedjor, som gör det möjligt för tillverkare och leverantörer att överleva i ovissa tider. En central del av denna plan är förmågan att säkerställa ett regelbundet lagerflöde som uppfyller kundernas volatila efterfrågan, trots riskerna med försörjningen. 

   Vikten av det långsiktiga och strategiska perspektivet

   I tider av osäkerhet är den initiala reaktion hos supply chain management-team ofta att fokusera på kortsiktiga krishanteringsåtgärder. Det är givetvis en mycket rimlig reaktion, men enligt McKinsey and Co’s rapport är det långsiktiga strategiska perspektivet än mer viktigt för att mildra konsekvenserna av störningar i försörjningskedjan. 

   En avgörande faktor i det långsiktiga perspektivet för att rusta för framtida utmaningar, är digitalisering av leveranskedjan. I osäkra tider hjälper tekniken verksamheter att: 

   • Reagera snabbt på förändrade marknadsdynamiker
   • Skapa smidig intern verksamhet som kan anpassa sig till nya arbetssätt.
   • Ta välgrundade beslut genom att tillhandahålla detaljerade och korrekta uppgifter
   • Ha insyn i alla affärsenheter och i försörjningskedjor och för en enhetlig approach
   • Förbättra produktiviteten och minska driftskostnaderna

   Guide: Digitalisering för inköp och lager

   Lageroptimering är en nödvändig kugge i det långsiktiga maskineriet

   Lageroptimering är en strategi som syftar till att skapa balans mellan att hålla ett så litet lager som möjligt för att minska kostnader, samtidigt som man ökar tillgänglighet av efterfrågade produkter och håller en hög servicenivå.

   Verktyg för lageroptimering är ett bra exempel på hur tekniken kan hjälpa lager-, inköp- och supply chain-chefer att säkerställa motståndskraftighet och tillförlitlighet i lagerhanteringen. Nedan har vi sammanställt hur ett verktyg för lageroptimering kan skapa verkligt mervärde för ditt företag.   

    

   1. Prognostisering av efterfrågan

   Ett systemstöd för lageroptimering hjälper dig att analysera trender i kundernas beteende och förstå hur volatil efterfrågan är. Därmed hjälper det dig också att anpassa dina påfyllningsparametrar till de senaste marknadsförhållandena. 

   Att kunna hantera efterfrågemönster och reagera på efterfrågetrender blir viktigt när vi går mot tider där få produkter kommer ha en stabil efterfrågan. Därmed blir till exempel  30-dagars rullande medelvärdesprognoser mindre lämpligt att nyttja, eftersom man kommer behöva anpassa sig till oförutsägbara kundbeteenden. Därtill måste man även kunna säkerställa att lagernivåerna motsvarar kundernas behov.

   Ett automatiserat verktyg för lageroptimering hjälper till med prognostisering och genererar underlag som hjälper er att snabbt agera på försäljningstrender, maximera intäktsmöjligheterna och samtidigt förhindra ansamlingen av överflödigt lager.

    

   Läs mer om prognostisering

   2. Optimering av lagernivåer

   När tillgången är begränsad eller instabil är det viktigt att identifiera lagerartiklar som är kritiska för din verksamhet och skapa en plan för att minska riskerna. Tillverkare måste analysera sin materialförteckning (BOM) och uppskatta vad som riskerar att skapa  förseningar eller stopp i produktionen. Leverantörer bör identifiera de produkter som de behöver i lager för att behålla både nöjda kunder och företagets intäkter. 

   Därtill måste man även se till att investera i rätt lagerartiklar. När kassaflödet är ansträngt måste lagerhållare investera i lager som kommer att generera intäkter och inte sitta kvar i lagret. Att göra detta manuellt är givetvis lättare sagt än gjort, men med ett verktyg för optimering av lagerhållningen kan analys av alla lagerposter i din verksamhet automatiseras. 

   Lagerposterna klassificeras utifrån ett antal kriterier, som kostnad för sålda varor, plockfrekvens, efterfrågevolym och volatilitet. Med denna metod få du en mer avancerad och flerdimensionell analys än med t.ex ABC-analysen, och segmenteringen av din inventering blir mer exakt. Detta tillsammans med möjligheten att testa olika typer av scenarion, gör att ni enkelt kan granska konsekvenser och investera era pengar på ett klokare sätt.

   3. Leverantörshantering

   Med det rådande världsläget och den dalande ekonomin, är kanske en av de svåraste uppgifterna just nu att säkra tillgången framåt. Det kommer att bli viktigt att etablera nära partnerskap med flera av sina leverantörer, för att sprida risken och hålla leveranskedjorna så flexibla och robusta som möjligt.

   Det kommer krävas en utmärkt kommunikation mellan dig och dina leverantörer för att skapa transparenta försörjningskedjor: ju mer information du kan ge dem kring dina orderkrav, desto bättre. I gengäld bör de dela med sig av information om sina nuvarande och framtida försörjningsrisker. Genom att förstå hur beroende de är av sina leverantörer och arbeta nedåt i varje led i leveranskedjan kan man också upptäcka potentiella flaskhalsar.

   Ett verktyg för lageroptimering hjälper dig inte bara med orderplanering, orderprojektioner och att utvärdera de leverantörer ni arbetar med idag. Det hjälper dig också att i flera led frigöra tid som du med gott samvete kan ägna åt konkreta actions för att faktiskt stärka dina leverantörsrelationer.

   4. Automatiserade inköp och återanskaffning

   Att veta hur mycket du ska beställa och när är ingen enkel uppgift. För företag med tusentals SKU:er är det ett krävande arbete att beräkna beställningspunkter och beställningsmängder manuellt. Och med en global efterfrågan och globalt utbud i ständig förändring är det en större utmaning än någonsin.

   Även företag som använder ett ERP-system (Enterprise Resource Planning) eller WMS-system (Warehouse Management System) kommer förstå att den enkla lagerhanteringsfunktionaliteten inte räcker till för att skapa exakta beställningsrekommendationer. Detta beror på att även de mest sofistikerade systemen är starkt beroende av att användarna beräknar och matar in påfyllningsparametrar manuellt för att automatisera påminnelser om inköp. Här vill man arbeta med lageroptimeringssystem som är utformat för att kunna anslutas till olika ERP och WMS-system, för att slippa det betungande arbetet med manuella beräkningar av prognoser och lagerpåfyllningar.

   Ditt lagerteam fokuserar säkerligen hårdare än någonsin på att hantera kundförväntningar och på att hitta lösningar på tillgångsutmaningarna. Varje timme som kan sparas genom att använda automatisering för att skapa prognoser och påfyllnadsberäkningar är tid som de kan lägga på mer strategiska uppgifter. Och det är precis så det ska vara.

    

   Sammanfattning 

   Den senaste tidens osäkerheter i världen och inbromsning av ekonomin, har exponerat många svagheter i försörjningskedjor över hela världen. Som historien kan påvisa, så är detta varken den första eller sista krisen som vi och vår omvärld kommer behöva ta oss igenom. Företag av alla storlekar förstår successivt att det är redan idag vi behöver rusta oss för framtiden, och vänder sig till digitalisering och teknik för att hitta svaren.

   Genom att investera i teknik nu, så kan man framtidssäkra sina leveranskedjor för i stort sett allt som väntar runt hörnet. Programvara för lageroptimering har en viktig roll att spela i detta. Det är inte bara viktigt för att hjälpa lageransvariga att förstå och hantera variabler för efterfrågan och utbud, det ger dem också möjlighet att reagera så resursstarkt och kostnadseffektivt som möjligt. Resultatet blir nöjdare kunder, högre vinster och en längre livslängd för hela företaget.

    

   Läs mer om lageroptimering!

   Läs mer om lageroptimering

    

   Relaterade artiklar

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Ekonomi 4 min

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Står du inför beslutet att välja mellan Visma.net ERP och Business NXT för ditt företag? Vi går igenom hur du ska tänka.

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   2 min

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   Effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor genom att automatisera processerna med diagnosverktyg.

   Tankar om integrationer

   Integration 1 min

   Tankar om integrationer

   Strävar ni också efter att era system ska fungera harmoniskt ihop? Exsitec kan hjälpa er med integrationer mellan...

   Toggle Icon Author Avatar

   Kontakta
   skribenten

   Close

   Kontakta Karl Henriksson