Increase-sales-white

 

Korrekt spårning & dataanalys hjälper dig att ta rätt beslut

Att jobba datadrivet innebär att man fattar affärsbeslut baserade på insikter med hjälp av data. Korrekt insamlad data är därför en absolut förutsättning för att kunna ta beslut som leder till uppsatta affärsmål.

Fatta korrekta beslut

Säkerställ dataintegriteten hos användarna

Optimera användarupplevelsen

 Lär dig känna dina kunder genom webbanalys

Att driva rätt trafik till din webbplats är det första steget till att nå goda försäljningsresultat. Om du samtidigt förstår användarbeteendet och vad som leder till köp har du stora möjligheter att optimera användarupplevelsen både innan, under och efter ett köp. Det är just därför spårning av data och webbanalys är en så värdefull pusselbit för att driva lönsamma digitala affärer. För att kunna göra det är det viktigt att ha ordning och reda på data som samlas in – alltså själva dataspårningen. Du måste kunna lita på att datan är korrekt så att du fattar beslut baserat på rätt data. 

target-white

 

Spårar du rätt data?

Att spåra rätt datapunkter är avgörande för att kunna göra informerade beslut och optimera resultat i alla typer av verksamheter. Genom att följa datan kan du utvärdera affärsmål, optimera marknadsföringsstrategier, förbättra användarupplevelsen och fatta välgrundade beslut. Genom att analysera över tid kan du också upptäcka trender och mönster som ger värdefull insikt för din verksamhet. Slutligen kan rätt data hjälpa dig att identifiera ineffektiva processer eller områden där besparingar kan göras, vilket ökar din kostnadseffektivitet. Det är därför viktigt att välja vilka datapunkter som är mest relevanta och se till att datainsamlingen är korrekt och tillförlitlig.

Det är analysen som gör jobbet!

Att analysera data är en central del av verksamhetsledning och beslutsfattande. Genom att granska och tolka data kan företag och organisationer få värdefulla insikter som hjälper dem att förstå trender, kundbeteenden och prestanda. Dessa insikter möjliggör inte bara bättre strategisk planering och resursallokering, utan också optimerade affärsprocesser och produkter. Genom att använda dataanalys kan företag fatta mer informerade och effektiva beslut, vilket leder till förbättrad konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Med hjälp av datadrivna insikter kan företag också identifiera möjligheter och utmaningar i förväg, vilket gör det möjligt att agera proaktivt för att hantera dem. Sammanfattningsvis är analys av data en oumbärlig process för att uppnå affärsmål och förbli konkurrenskraftig i dagens snabbrörliga affärsmiljö.

conference-2779_3579718c-cec6-4375-948a-1083099f51bc

 ban-user-2726_a9f59e99-c6fb-4a43-9f18-ad87f8b35b31

 

Lever er organisation upp till nya dataskyddsförordningar och EU-direktiv

För att uppfylla GDPR och andra dataskyddsförordningar måste företag vidta flera åtgärder. Det inkluderar att utforma tydliga dataskyddspolicys och säkerställa korrekta samtycken för behandling av personuppgifter. Dessutom krävs säkerhetsåtgärder för att skydda data och respekt för användarnas rättigheter. Senast i raden av EU-direktiv är kravet på Consent Mode V2. Databehandlingsavtal bör etableras, och personalen behöver utbildas. Genom att följa dessa åtgärder undviker företag potentiella sanktioner för överträdelser av dataskyddslagstiftningen. För att säkerställa att er organisation lever upp till aktuella krav och lagar så kan vi erbjuda vi en Consent Audit. Mer information om vad det innebär hittar du här.

 Cookiebot_Logo_montage_240301

 

Dataskydd och cookiehantering (CMP) med hjälp av CookieBot

CookieBot är en ledande cookiehanteringsplattform (CMP) som erbjuder automatiserad skanning och klassificering av alla cookies på din webbplats. CookieBot ser till att din webbplats är i linje med de senaste lagkraven kring cookies och dataskydd.
Det innebär mindre huvudbry för dig och större förtroende från dina besökare.
Som en CookieBot Certified Platinum Partner har vi den expertis och erfarenhet som krävs för att integrera CookieBot effektivt på din webbplats.


Hur du väljer rätt verktyg för datanalys & webbanalys

Att välja rätt webbanalysplattform beror på flera faktorer, inklusive dina specifika affärsbehov, budget, tekniska färdigheter, preferenser, dataskyddspolitik och integritetspraxis. Hör av dig så hjälper vi att välja vilket verktyg som passar er bäst. 

Analytics___Reports_snapshot-3

Google Analytics GA4

Den senaste upplagan av Google Analytics, GA4, är designad för den datadrivna världen. Detta system är flexibelt nog att hantera data från flera olika källor, och är utrustat med AI för djupare insikter. GA4 tillhandahåller skräddarsydda rapporter och dashboards för enkel visualisering, och integreras sömlöst med andra Google-verktyg för en helhetsvy över dina digitala marknadföringsinsatser.

Piwik_Printsceen

Piwik PRO

Piwik PRO är ett verktyg för webbanalys med ett starkt fokus på användarintegritet och dataskydd. Denna plattform erbjuder avancerade verktyg för säker datainsamling och -hantering. Med intuitiva rapporter och dashboards förenklas visualiseringen av data, medan dess kapacitet för integration förbättrar översikten över digitala marknadsföringsstrategier.

Matomo_printscreen

Matomo

Matomo kan vara gratis om du själv hostar det på din egen server, men det finns också en molnbaserad version av Matomo som har en kostnad. Matomo är känd för att vara mer försiktig när det gäller dataskydd och respektera användarnas integritet. Eftersom det kan installeras på din egen server, ger det dig mer kontroll över dina data. Eftersom Matomo är öppen källkod kan du anpassa och utöka det efter behov.  

 

Varför ska du välja Exsitec?

 

 

 

 

 

3 (2)-1

Vi har lång erfarenhet

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera sina verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt.

2 (7)

Långa kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

1 (4)

Vi kan integration

Med lång erfarenhet av systemstöd har vi kunskapen att förstå de digitala behoven – och skapar en kraftfull helhetslösning med era verksamhetsstödjande system.

Bjorn Brolin Profilbild Rund kopiera

Björn Brolin
0721 460 647
bjorn.brolin@exsitec.se

 

 

Vill du ha hjälp med Spårning & analys? Kontakta oss!