Martin Kaldma
Martin Kaldma
kontakta mig

5 trender för IT-chefen att ha koll på

5 trender för IT-chefen att ha koll på

Teknikutvecklingen går fort framåt och det finns ständigt nya trender att läsa på om. Analysföretaget Gartner släppte nyligen listan över strategiska tekniktrender 2023, innehållande bland annat Metaverse och adaptiv AI. 

Om än detta är spännande trender, så är det kanske inte Metaverse som bör uppta en alltför stor del av tankekraften hos en IT-chef på ett medelstort bolag under 2023. Här följer fem övergripande trender som kommit något längre och som en IT-chef kan och bör ägna uppmärksamhet åt redan nu.

1. SaaS

SaaS (Software as a Service) är ingen nyhet, och kanske inte ens får kallas en trend längre. Det som trots detta är relevant är det ständigt ökade utbudet av tillgängliga tjänster. Även om många SaaS-produkter har hunnit med ett antal år på marknaden så finns det fortfarande områden där företag haft svårt att ersätta befintliga system med mer moderna och molnbaserade lösningar. Detta gap i tillgänglighet minskar ständigt vilket ökar möjligheterna av en fullständig flytt till molnet.

Samtidigt blir tjänsterna allt mer specialiserade och analysföretag rapporterar om att detta är en trend som kommer att fortsätta. Det vill säga att SaaS-produkterna bryts ner i allt mer avgränsade funktioner för att möjliggöra högre flexibilitet i sitt systemstöd. Läs mer om den komponentbaserade systemmiljön här.

Specialiseringen och utbudet gör valen svårare. Inte minst eftersom det riskerar att medföra betydligt högre licenskostnader när fler aktörer vill ha sin del av kakan. 

2. iPaaS

iPaaS (Integration Platform as a Service) är en integrationsplattform i molnet. Jämfört med traditionella integrationsplattformar medför de en betydligt lägre kostnad samtidigt som flexibiliteten i lösningarna är större. Plattformarna har stora styrkor som inte bara innebär en effektiv hantering av integrationer, utan även som plattformar för automation och datahantering.

Marknaden har exploderat på senare år och nu också mognat till en nivå där många små- och medelstora företag hakar på trenden. Läs mer om fördelarna med en integrationsplattform här.

3. AI och ChatGPT

Lanseringen av den senaste versionen av ChatGPT har återigen satt AI och chatbottar på kartan över trender att hålla koll på. ChatGPT visar på kraften i dessa verktyg och vart vi är på väg någonstans när det gäller datainsamling och presentation av denna i mänskligt format. Gartner nämner även även Adaptive AI, där system lär sig själva av feedback under daglig drift, som något att hålla koll på för framtiden. Klart är att vi måste förhålla oss till detta i större utsträckning i framtiden än vad vi är vana vid och att verksamheter kommer att förändras på grund av detta. 

Vad ska vi då använda det till? Funderar du till exempel på att köpa in ett system till verksamheten men vet inte hur ni ska kravställa det? Ett sätt att få en bild av hur andra tänkt i liknande situationer kan vara att fråga ChatGPT som ju bygger sina analyser på allmänt tillgänglig information. Ett annat är att accelerera utvecklingen av integrationer eller applikationer genom att komma igång mycket snabbare med hjälp av ChatGPT.

4. API-strategi

Ett API (Application Programming Interface) är ett gränssnitt för kommunikation med ett system eller en tjänst. Det finns få företag som inte redan nyttjar API:er på olika sätt, men förhållandevis få har en strategi eller uttalade riktlinjer. Detta tenderar att leda till silos och låg återanvändbarhet.

I takt med att allt fler företag kommit till denna insikt har begreppet API-strategi börjat användas mer och mer. En API-strategi innebär att API:er nyttjas och utvecklas på ett enhetligt sätt, för att på så sätt kunna få till högre återanvändning och en snabbare digitaliseringstakt. Ofta mynnar det praktiskt ut i olika API-lager där affärslogik och systemspecifik logik separeras i system-API:er, process-API:er samt applikationsspecifika upplevelse-API:er.

5. Low code och No code

Att arbeta med low code och no code-verktyg har även det, precis som SaaS- och och iPaaS-lösningar, vuxit fram som stora trender på senare tid. Tanken är att tröskeln för digital innovation ska sänkas i verksamheten genom att göra det superenkelt att skapa egna appar och integrationer. “Business Technologists” i verksamheten kan då utan att blanda in IT-avdelningen snabbt skapa de verktyg som behövs. Läs mer om Business Technologists och deras arbete här.

Low code- och No code-verktyg byggs dessutom ofta in i iPaaS-tjänster eftersom det är där de system som organisationen använder tillgängliggörs genom integrationslösningar och databearbetning. Dessa verktyg får därmed enkel tillgång till organisationens hela landskap av IT-verktyg. 

Kontakta skribenten

Martin Kaldma
Martin Kaldma