Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Allt du behöver veta om CRM del 1- Köparen 2.0

Allt du behöver veta om CRM del 1- Köparen 2.0

Välkommen till första delen av vår nya bloggserie. Denna serie avser behandla allt du behöver veta om CRM och kommer bestå av blogginlägg, guider, best-practices och annat material i syfte öka förståelsen för CRM och vad det kan innebära för er verksamhet.

Vad CRM är för något är inte en lätt fråga att behandla, serien kommer därför bestå av flera delar för att ge er en helhetsbild. Något som är viktigt att ta med sig är att CRM inte handlar om enbart teknik utan snarare är en filosofi om hur teknik, organisation och styrning fungerar i harmoni med företagets strategi.

Prenumerera på månadens säljtips

CRM - Köparen 2.0

Om vi backar bandet ca 30 år till när PCn fortfarande var ett relativt okänt fenomen såg våra köpvanor helt annorlunda ut, vi var mer eller mindre vana vid att passivt ta emot information från TV och tidningar. Vi var tvungna att prata med en rad olika säljare samla in broschyrer och annat säljmaterial i syfte att försöka förstå mer om produkten/tjänsten vi ville köpa.

Men allt förändrades med internet och sociala medier. Informationsspridningen var ett faktum. Vi insåg att vi enkelt kan skaffa oss informationen på egen hand - “Köparen 2.0” föddes.

Dagens köpare är inte bara välinformerade, utan även i hög grad immuna mot traditionella och uppenbara sälj- och marknadsföringstaktiker. Forum, chattrum, diskussionsgrupper, prisjämförelsesajter, betyg, sociala nätverk, och till och med företags hemsidor förser idag köpare med kopiösa mängder information, vilket sakta men säkert gör traditionella metoder obsoleta.


Med ribban höjd transformerades sättet vi säljer och marknadsför produkter idag. Kunder behöver inte bli tillsagda vad de behöver eller vill ha längre. De vet redan det. De önskar inget annat än bli behandlade som individer och få känslan av att deras verksamhet är viktig för leverantören och att leverantören verkligen bryr sig.

Prenumerera på månadens säljtips

CRM

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering