Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Digitalisering: Offentlig verksamhet vs. privat - vilka är bäst?

Digitalisering: Offentlig verksamhet vs. privat - vilka är bäst?

I takt med att den digitala världen växer sig allt större, blir också debatten om vad digitalisering är desto mer komplex. I ett tidigare blogginlägg reder vi ut olika begrepp kopplat till digitalisering, men kort och gott går det att konstatera att digitalisering sker när ett arbetssätt förändras med hjälp av digital information. Utvecklingen av det digitala sker inom offentlig verksamhet, likaväl som det sker inom privata företag. En fråga som uppstår är huruvida de två skiljer sig åt i hur väl de hanterar digitaliseringen?

Olika incitament för offentlig och privat verksamhet? Digitalisering kan bidra till att möta diverse behov inom samhällen. Med offentlig verksamhet syftar vi till skattefinansierade verksamheter som är politiskt styrda. Offentliga verksamheter har alltså en stark koppling till individer inom samhället, och bär därmed en förväntan om att bidra till en positiv utveckling för dess invånare.

Privata företag har inte samma förväntan om att ge tillbaka till samhället som offentliga verksamheter har. Privata företag finansieras inte på samma sätt, och har därför en annan drivkraft till att tillgodose kundens behov. Motivationen bakom digitalisering - och därmed ett förändringsarbete är en betydande faktor i vad som sker hos företag.

Överlapp mellan det privata och offentligaIbland sker det överlapp mellan digitalisering vad gäller offentlig och privat verksamhet. Som exempel utvecklades mobilt bank-ID av ett flertal svenska banker, och är idag en tjänst du kan utnyttja inom diverse offentliga verksamheter såsom skattemyndigheten och försäkringskassan. Ett annat exempel är Kry som kombinerar en digital lösning, med Sveriges sjukvård.

Just nu ser det kanske ut som att det är den privata sektorn som leder utvecklingen. Hur det blir i framtiden återstår att se.

Den 1a september 2018 etableras en ny myndighet som har i syfte att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Kanske är detta starten till att digitaliseringen hos den offentliga verksamheten springer förbi den privata.

Oavsett om du arbetar inom offentlig eller privat sektor kan det vara så att det finns områden inom företaget som skulle kunna effektiviseras och förbättras med hjälp av digitalisering. Kontakta oss för att ta reda på vilken effektiviseringspotential det finns hos er.  

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering