Charlotte Cervin
Charlotte Cervin
kontakta mig

Från Visma Control till Control Edge

Från Visma Control till Control Edge

Visma Control är ett kompetent ekonomisystem som passar större företag eller bolag med krav på flexibilitet i ekonomiprocesserna. I februari 2022 lanserades molnprodukten Control Edge, som är en ny modern plattform med beprövad funktionaliet från Visma Control. 

 

Allt fler företag väljer molnbaserade systemstöd och detta ställer krav på mjukvarubolagen att följa samma resa. Ett av de senaste systemen som gjort ett “lift-and-shift” är Visma Control som under 2022 lanserade sin systerprodukt Control Edge. Systemet är ett molnbaserat system med både djup och bred ekonomifunktionalitet. 

 

Ekonomisystemet Visma Control har funnits under lång tid och är delvis utvecklat i samråd med kunder, vilket har gjort att det är mycket funktionsrikt och uppskattat hos sina användare. Gränssnittet är intuitivt och leder användaren framåt i de olika flöden som finns och skapar en enkelhet i arbetsprocesserna. Lift-and-shift-processen som gjordes innebar det att man tog den befintliga applikationen (Visma Control) och flyttade den till molnet (Control Edge). Detta innebar att man inte behövde göra några större ändringar i applikationen, utan Control Edge fungerar väldigt likt hur Visma Control fungerar. Det är ett sätt att migrera till molnet snabbt och enkelt utan att behöva göra om hela applikationen. Med tiden kan de olika systemen komma att skilja sig mer åt.

 


 

En av fördelarna med att ha en molnbaserad produkt är möjligheten att dra nytta av den senaste tekniken. Molnbaserade lösningar är också enklare att hantera och uppdatera eftersom allt underhåll sköts av programvaruutvecklaren, i detta fallet Visma. 

 

För kunder har en uppgradering av Visma Control inneburit ett projekt som förutom att driva konsulttid även innebär nertid av applikationen, något som med en molnprodukt blir ett minne blott. Uppgraderingar av systemet sker kontinuerligt med täta intervall och ofta utan att användaren märker av det. Det gör att systemet ständigt ligger i framkant och utvecklas snabbt för att stödja nya lagkrav och liknande. Dessutom möjliggör en molnbaserad lösning hög skalbarhet och tillgänglighet, vilket är viktigt för företag som vill växa och utvecklas. 

 

"Med Control Edge möter vi en efterfrågan vi starkt känner av. Företag som tidigare tvekat inför molntjänster på grund av specifika krav på individuell konfigurering och anpassning har kommit över en tröskel, och vi har lagt i en ytterligare växel", säger Karin Grawsiö, produktchef för Control Edge.

 

Control Edge är ett branschoberoende ekonomisystem som bland annat passar företag med stora transaktionsvolymer, flexibilitet kring ekonomimodell, många bolag som kräver smidig flerbolagshantering, företag med stora anläggningsregister eller önskar ett kraftfullt ekonomisystem som enkelt att integrera med.

 

 

 

Mer inspiration för dig

 

Vad kan vi hjälpa dig?
 

 

Kontakta skribenten

Charlotte Cervin
Charlotte Cervin