Martin Kaldma
Martin Kaldma
kontakta mig

GDPR: Beslut om adekvat skyddsnivå för USA på gång

GDPR: Beslut om adekvat skyddsnivå för USA på gång

Den 13:e december lade EU-kommissionen fram ett förslag om att påbörja processen om att erkänna att USA har en adekvat skyddsnivå av personuppgifter, och därmed tillåta överföring av personuppgifter skyddade av GDPR till USA. 

Om EU-kommisionens förslag ros i hamn, betyder det att vi inte längre behöver vara lika rädda för amerikanska molntjänsters GDPR-efterlevnad. Produkter som Azure, Office 365, Google Cloud och AWS kommer kunna användas utan risk för tveksam GDPR-efterlevnad. Framförallt försvinner då en stor osäkerhetsfaktor eftersom ytterst få vägledande domar finns med dagens rättsläge. 

Förslaget är en direkt följd av den överenskommelse som Ursula von der Leyen och John Biden gjorde i våras om att instifta lagar och kontrollordningar för att hitta en gemensam väg framåt. Sedan dess har Biden i oktober utfärdat en exekutiv presidentorder om att implementera åtgärder för flera av de svagheter som Schrems II-domen 2020 pekade på.

FÖRSLAGET KAN GÅ IGENOM TILL SOMMAREN 2023
Det är fortfarande ett antal saker som ska ske innan ett faktiskt beslut finns fattat, men att det borde kunna ske till sommaren 2023 är inte helt omöjligt. Förslaget ska bland annat ut till medlemsländerna för remiss, en kommitté med representanter från respektive land ska uttala sig och därefter kan kommissionen fatta beslutet. Tills dess gäller fortsatt samma regelverk som tidigare, där standardavtalsklausuler och tillräckliga skyddsåtgärder måste finnas för överföring av personuppgifter till USA.

NOYB och Max Schrems, vilka utmanat EU i tidigare fall, menar att de amerikanska lagändringarna troligt inte är tillräckliga för att täcka de svagheter som EU-domstolen pekade på i Schrems II-domen. Därför kan vi säkerligen vänta oss ett utmanande även av detta beslut, och inte förrän det är avgjort i domstol går det att med säkerhet säga om denna historia är avslutad eller inte.

Kontakta skribenten

Martin Kaldma
Martin Kaldma