Per Klingberg
Per Klingberg
kontakta mig

Har du också haft en jobbig inventering?

Har du också haft en jobbig inventering?

Passar någon av punkterna in på er?

  • Du inventerar en gång per år
  • Det är inte något du ser fram emot
  • Det tar dig tid att förbereda
  • Det tar tid från annat viktigt arbete
  • Kanske du måste stänga verksamheten en dag eller två

Med handen på hjärtat, känns inventering som något du ser fram emot? När alla springlistor är klara och sista medarbetaren gått hem på söndagen. Du plockar bort lappen från dörren att inventering pågår. Allt är bokfört och klart och du summerar årets inventering. Fanns det för många saldofel? Blev kassationerna större än du räknat med?

Dessvärre upptäcker ni nya saldofel en kort tid efter att inventeringen är klar. Det är självklart irriterande. Men värst är att det påverkar möjligheten till försäljning och ger fel ingångsvärden till era inköpare vad och när de skall köpa. Ett företag med fräscha saldon har lättare att serva sina kunder och ta bättre beslut vid inköp.

 

Detta behöver inte vara din vardag

Det kan faktiskt vara lättare att inventera än du tror. Det finns system med smarta lösningar för din inventering. Du slipper det krångel som de gamla mer traditionella metoderna innebär. Vi ger dig 3 tips på hur detta går till med dagens digitala verktyg:

… med mera0A

Effektivisering
En människa har två armar, en bläckfisk har åtta och ett WMS-verktyg har tiotusentals. Eller egentligen har det ju noll armar, men poängen är att systemet har koll på väldigt många saker samtidigt. En logisk hjärnaktivitet som inte påverkas av stress, sömn, koffeinbrist eller tankspriddhet. I ett WMS-verktyg finns dessutom en mängd funktioner klara, dvs en best practice.

Du behöver inte uppfinna hjulet igen. Exempelvis påfyllnadshantering som analyserar orderingången och i god tid föreslår påfyllnad i facken. Något som redan fungerar baserat på mångas olika erfarenheter och kan utvecklas vidare för att anpassas och integreras.

Branschsystem

Löpande inventering på ett smartare sätt
Med ett WMS-verktyg inventerar du snabbt samtidigt som du plockar, om du ändå är i ett fack så frågar systemet om det verkligen finns tre stycken kvar på hyllan vilket kallas löpande inventering. I kombination med nollpunktsinventering kan detta göra att det aldrig behöver kontrolleras om det finns 47 622 enheter på hyllan, då det går att kontrollera med lägre tal. Om du sålt alla utom 10 och det ligger 10 på hyllan så är det färdiginventerat, även kallad nollpunktsinventering.

Kundportaler-1

Reducera mänskliga faktorn
Du behöver aldrig räkna om eller tveka om du var på 134 eller 135. Med scanningsystemet kan hela batcher och pallar enkelt räknas ihop till ett gemensamt värde, även om vissa mäts i vikt och andra i antal. Det gäller bara att man lagt in hur systemet ska räkna. CPU-mässigt räknat kan man jämföra ett WMS-systems "hjärnkapacitet" jämfört med en människas. Låt systemet hålla koll på all fakta och använd din erfarenhet för att skapa nya möjligheter.

 

Kontakta skribenten

Per Klingberg
Per Klingberg