Johan Kallblad
Johan Kallblad
kontakta mig

Koncernchef Exsitec

Stöd för HR-funktionen och att vänta in marknaden

Stöd för HR-funktionen och att vänta in marknaden

Vi på Exsitec har för avsikt att lägga till ett erbjudande kring automation av arbetet för ett företags HR-verksamhet, kallat HRM, HCM, HR-system och annat. Hos våra kunder är det många processer där som tar tid - t.ex. rekrytering, onboarding, medarbetarsamtal, statistik, kompetensinventering - som hanteras manuellt på papper eller i Excel. Det är onödigt när alla medarbetare blivit så vana vid digitala hjälpmedel och här vet vi att det finns mycket tid att spara.

Vi tänker att vi på Exsitec kan tillföra ett värde och förenkla för våra kunder genom att välja ut programvaror som passar både deras storlek och deras övriga systempark. Därför har vi ägnat några månader åt att kartlägga vilka erbjudanden som finns kring HR och deras egenskaper. Då även med syfte att höja vår egen kunskapsnivå för området och de lösningar som redan finns.

Våra typiska kunder är alltså medelstora företag - runt 50-500 anställda - som använder något eller några av programvarorna Visma Business, Visma.net, Qlik, Medius, Mobigo, NEXT, Eazystock eller Bitlog WMS som vi levererar.

För några dagar sedan var jag på ett seminarium som anordnades av Sympa - ett finskt företag som byggt en modern plattform för arbetsprocesserna ovanför transaktionshantering som lön / reseräkning.

En av talarna berättade om författaren Dave Ulrich som redan 2005 i sin bok "The HR Value Proposition" lanserade tanken att HR måste fungera som en förändringscoach och en affärsstödjande enhet i företaget. Talaren ursäktade sig för att hon refererade till en sådan uttjatad gammal sanning och skåpmat, men att det fortfarande faktiskt var sant.

För min egen del resonerade det väl. Tanken på HR som en motor för förändring har kommit till mig - som företagsledare för ett medelstort företag med ca 150 anställda - ordentligt först det senaste året. Jag hade aldrig hört talas om Dave Ulrich och inte läst någon av hans böcker, och då anser jag mig både vara bildad, normalbegåvad och ganska progressiv.

Så min poäng: Bara för att du och ditt skrå definierat en sanning och upprepat den för er själva många gånger att ni hunnit tröttna betyder det inte att sanningen nått ut till de utanför ert skrå. Ibland måste man ge omgivningen eller marknaden mycket mer tid än man tror.

Ett exempel från mitt arbetsliv är stödsystem för elektronisk fakturahantering som funnits på marknaden sedan millennieskiftet. I år, 2018, säljer vi och levererar mer än vi någonsin gjort. Jag trodde nog det var färdigsålt och att alla hade implementerat det redan för 10 år sedan.

Tillbaka till personal och HR. Nu är nog tiden här för att på allvar automatisera för personalfunktionen och införa digitala verktyg. Efter att vi nu har utvärderat olika lösningar tror vi att ett bra och väl anpassat IT-stöd för HR kan spara tid, höja kvalitén och engagera medarbetarna.

Men det kommer kanske ta tio år innan stödsystem för personalprocesserna är lika självklara i ett medelstort företag som stöd för elektronisk fakturahantering blivit. En del av mig tror det kommer gå fortare. Det är väl det det gör nu för tiden jämfört med förr - går fortare. Jag och mina kollegor anstränger oss i alla fall för att hänga med och ibland få en känsla av att ligga i framkant. Hänger ni med?

Kontakta skribenten

Johan Kallblad
Johan Kallblad

Koncernchef Exsitec