Eric Lindholm
Eric Lindholm
kontakta mig

0720494257

Hyperautomation

Hyperautomation

Vad är Hyperautomation?

Hyperautomation är en av Gartners strategiska tekniktrender för 2022, men vad betyder det egentligen? Hyperautomation är ett samlat begrepp för att nyttja moderna tekniker till att automatisera så många processer som möjligt, så snabbt som möjligt. Det handlar alltså inte om en specifik teknik utan istället om att nyttja många olika tekniker för att åstadkomma en vardag utan manuella moment.

Olika tekniker, verktyg och plattformar för automatisering

Det finns flera olika automatiseringstekniker som vunnit fäste under de senaste åren. En risk är att man som företag fastnar för en av dessa och löser alla automatiseringsproblem på samma sätt, något som oftast inte är optimalt. Nedan är några av teknikerna, verktygen och plattformarna som faller in under begreppet Hyperautomation.

Integration Platform as a Service (iPaaS) är en molnbaserad plattform för integration. Dessa innehåller en samling olika tjänster som möjliggör att bygga integrationer mellan system på ett säkert och skalbart sätt. Exempel på sådana är Microsoft Azure, Boomi och MuleSoft.

Event-driven arkitektur är en mjukvaruarkitektur som bygger på att olika händelser i verksamheten genererar s.k. events (exempelvis att en ny order skapades). Dessa events kan sedan användas för att trigga igång flöden som exempelvis integrationer med andra system eller notifikationer till berörda personer. Denna typ av arkitektur möjliggör en hög grad av skalbarhet och flexibilitet.

Robotic Process Automation (RPA) handlar om att låta en robot göra jobbet som en människa annars skulle göra. RPA-plattformar låter dig automatisera regeldrivna och repetitiva uppgifter.

Low-code/no-code är ett begrepp som beskriver möjligheten att skapa applikationer och flöden genom att skriva lite, eller ingen, kod. Detta gör det möjligt för fler personer att skapa digitala lösningar samtidigt som det minskar utvecklingskostnaden. Självklart medför det dock vissa begränsningar. 

Viktig fråga för IT-chef och CIO

Hyperautomation är alltså ingen ny teknik utan bara ett nytt samlingsbegrepp för redan befintliga saker. Gartner trycker på värdet av att nyttja dessa tekniker ihop, och på rätt sätt. Annars riskerar företag att sätta sig i en svårförvaltad och dyr lösning. Gartner uppskattar att utspridda hyperautomationkostnader, utan aktiv kontroll och styrning, kommer riskera att öka totalkostnaden för ägandeskap (TOC) med 40 gånger. Som centralt ansvarig för ett företags digitalisering är det därför viktigt att vara med på tåget redan från början.

Vart börjar man?

Som med alla initiativ är det svåraste att komma igång. I detta fallet handlar det om att ta ett helhetsgrepp om sin automatisering och mappa upp behovet. Detta för att säkerställa att rätt metoder används och att hjulet inte uppfinns på flera olika ställen. En workshopövning, som exempelvis Event Storming, är en bra start för att identifiera möjliga effektiviseringsområden.

Kontakta skribenten

Eric Lindholm
Eric Lindholm

0720494257