Eric Lindholm
Eric Lindholm
kontakta mig

0720494257

Vad är digitalisering?

Vad är digitalisering?

Om vi kastar oss in på Wikipedia och söker på digitalisering får vi förklaringen att begreppet ursprungligen beskrev en konvertering från analog till digital. Helt enkelt processen att konvertera någon typ av information till ettor och nollor. Använder vi oss av engelskans digitalization så skickas vi vidare till digitization där vi får samma information. So far, so good.

En modernisering av digitalisering-begreppet

I takt med att digital information blivit allt mer självklar och framväxten av internet så har dock betydelsen av digitaliseringsbegreppet förändrats. Många förespråkar att vi skiljer på digitisering och digitalisering. Om vi exempelvis använder oss av Computer Swedens IT-ordlista så har ordet digitisering (en. digitization) samma beskrivning som Wikipedia gav oss, medan digitalisering beskrivs som processen där den digitala informationen används för att förändra arbetssätt och processer. Digitiseringen är alltså själva konverteringen från analogt till digitalt medan digitaliseringen är processen där vi med hjälp av den digitiserade informationen och datalagringen förändrar hur vi arbetar.

Digital transformation vs digitalisering

Låt oss inte stanna där, utan vi krånglar till det lite mer. Kanske har du också hört begreppet digital transformation. Detta begrepp ges ofta samma betydelse som digitalisering, men det finns de som trycker på vikten av att skilja dem åt. Digital transformation ser olika ut beroende på företag, bransch och användningsområde. Ofta väver man i begreppet digital transformation in ännu flera delar ur verksamheten än att ett utförande eller en process digitaliseras. Till exempel beteendeförändring, kompetensutveckling och andra verksamhetsaktiviteter.

På ett grundläggande plan kan det definieras som integrationen av digital teknologi i alla delar av ett företag som leder till en förändring i hur företaget arbetar och levererar värde till sina kunder. Det är dock vanligt att man syftar på samma sak när man nämner digital transformation och digitalisering, vi gör det också, vilket inte är så konstigt då de hänger tätt ihop.

Hur hänger allt ihop?

För att knyta ihop begreppsresan kan vi alltså se digitisering som konverteringen från analogt till digitalt, digitalisering som processen där vi förändrar vårt arbetssätt och våra strukturer till följd av detta och digital transformation som den totala effekten som det får i vårt samhälle eller i vår organisation. Ofta används digitalisering som ett begrepp som beskriver allt detta.

På Exsitec hjälper vi företag på sin digitaliseringsresa, oavsett vilket stadie den är i. Inom det område som vi valt att kalla för Digitalisering så fokuserar vi på att bygga anpassade applikationer som effektiviserar arbetssätt och i flera fall även bidrar till nya sätt att arbeta inom en bransch.

Läs mer om digitala konkurrensfördelar

Guide: Vad är digitalisering?

Kontakta skribenten

Eric Lindholm
Eric Lindholm

0720494257