Asfaltbolaget automatiserar vardagen med Visma.net

Asfaltbolaget är företaget som utvecklats från ett renodlat asfaltbolag till att idag ha en bred verksamhet som täcker både mark, anläggning, asfaltering, ballast och asfalttillverkning. Med hjälp av Exsitec har Asfaltbolaget moderna digitala verktyg som stöttar verksamhetens processer. Det smarta affärssystemet Visma.net bidrar till en mer automatiserad vardag för det växande bolaget.

Asfaltbolaget är företaget som utvecklats från ett renodlat asfaltbolag till att idag ha en bred verksamhet som täcker både mark, anläggning, asfaltering, ballast och asfalttillverkning. Med hjälp av Exsitec har Asfaltbolaget moderna digitala verktyg som stöttar verksamhetens processer. Det smarta affärssystemet Visma.net bidrar till en mer automatiserad vardag för det växande bolaget.

 

Begränsade affärssystem

Asfaltbolaget har haft en ständig utveckling i ökad omsättning och därmed ökade volymer. De växte ur sitt gamla affärssystem och behövde en lösning som erbjöd möjligheten till flexibilitet och fördjupad uppföljning, där de kunde arbeta med så effektiva processer som möjligt.

Tidigare system klarade inte längre av kundvolymen, uppfattades svajigt och gick långsamt. Systemet var installerat på Asfaltbolagets egna server och krävde dyrbar arbetstid med uppdateringar och manuella steg.

– Tidigare system begränsade oss i våra arbetsprocesser och krävde manuella rutiner utan möjlighet att automatisera. Vi saknade även möjligheten till integration med försystem för projektuppföljning och resultatutveckling på ett enkelt och pålitligt sätt, säger Annika Leinervik, ekonomichef på Asfaltbolaget.

– Vi kollade på flera företag. När vi utvärderar våra framtida lösningar så kräver vi tydlig och ärlig information. Lösningen måste passa oss idag och samtidigt vara flexibel för vår framtida utveckling. För att kunna göra den här utvärderingen så krävs det kompetens levererad av professionella personer. Därför valde vi Exsitec.

Annika Leinervik, ekonomichef på Asfaltbolaget

Automatiserad hantering som sparar tid

För att automatisera arbetsflödet så mycket som möjligt och spara tid passade molnlösningen Visma.net med tilläggsmoduler Asfaltbolagets kravspecifikation. Det blev en helhetslösning som tog bort mycket av Asfaltbolagets egna tid spenderat på IT-drift och administration. Företaget beräknas ha sparat flera miljoner på tid som tidigare lagts på manuell administration och uppföljning.

– Anläggningsregistrets automatisering märks också tydligt. Med dessa automatiseringar arbetar vi så effektivt som möjligt och har gjort betydliga tidsbesparingar i våra arbetsprocesser inom ekonomi, menar Annika.

Asfaltbolaget har sett både stora och små mätbara förbättringar som tillsammans blir tydliga och stora tidsbesparingar. Det gäller allt ifrån periodisering av kostnader, hantering av anläggningar, import av verifikationer samt funktionerna via AutoPay och AutoInvoice samt rapportering.

 

Det nya affärssystemet har bidragit till:

• Minskad administration

• Automatiserad process för leverantörsfakturor

• Bättre kontroll på anläggningsregistret

• Framtidssäkrat affärssystem för vidare utveckling av verksamhetsprocesser

– Idag är arbetsflödet så automatiserat som möjligt, vi är nöjda med det inom alla områden. Mest tydligt är det just nu vid betalningsåterkopplingen för leverantörsfakturor som sker helt automatiskt.

– Annika Leinervik, ekonomichef på Asfaltbolaget

5 funktioner som kan automatiseras med Visma.net

1. Autoreversering av bokslutstransaktioner

2. Automatiserade periodiseringar

3. Automatisering av avskrivningar

4. Återkommande transaktioner. Där redovisningsverifikat kan skapas upp med hjälp av tydliga regler för en kontinuerlig upprepning

5. Automatkontering. Exempelvis för direkt fördelning av kostnader vid registrering av en leverantörsfaktura. 

Läs mer om hur du moderniserar ekonomiavdelningen

https://www.exsitec.se/hubfs/Nathalie%20Nilsson.png

Nathalie Nilsson

Konsult

Mobil:+46709778889
Epost: nathalie.nilsson@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen