Bankfiler på ett snabbt och säkert sätt

Visma.net Autopay är en sömlös integration mot nordiska banker som automatiserar manuella steg för att skicka och ta emot elektroniska in- och utbetalningar mot ert affärssystem från Visma.

Visma.net Autopay hanterar alla banktransaktioner som är kopplade till ett eller flera likvidkonton i Visma.net, där varje likvidkonto i sin tur är kopplade mot ett konto i banken.

När betalningar godkänns i Visma.net skickas de till banken. Sedan kommer återrapporterings-filen från banken automatiskt in via Visma.net Autopay och reskontra och huvudbok uppdateras automatiskt.

Med Autopay behövs ingen manuell export eller import av filer, utan transaktionerna på bankkontot kommer komma direkt in i affärssystemet, utan att du behöver ladda ned och ladda upp filer.

sales-concrete

 

En nordisk standard för betalningar

P27 NPP (27 står för att det bor ca 27 miljoner människor i regionen och NPP för Nordic Payment Platform) är ett projekt mellan de ledande nordiska bankerna för att ta fram en gemensam standard för betalningar. 

Det kommer tillåta företag och privatpersoner att genomföra realtidsbetalningar i flera olika valutor, inom och över nationsgränser. I samband med projektet behöver bankerna anpassa sina erbjudanden och betalprodukter.

Bankerna har redan nu börjat fasa ut äldre betalningsprodukter, såsom LB, och ni som bankkund kan ha fått uppmaningar från er bank att gå över till ISO20022-format. 

Vi uppmanar er därför att redan nu fundera över om det är dags att se över och uppgradera er lösning för betalningar. 

Kontakta oss för att veta mer om P27 och våra erbjudande gällande bankhantering. 

Gray-White

Fördelar med Visma Autopay

Check
Utbetalningar 

AutoPay hanterar dina utbetalningar till Bankgiro, Plusgiro, bankkonton med såväl inrikes- som utrikesbetalningar.

 

Check
Inbetalningar

Du kan även hantera dina kundinbetalningar i AutoPay, där kundinbetalnignarna kommer in i systemet och matchas mot korrekt faktura med hjälp av OCR-kontrollen. 

Check
Transaktioner

Andra typer av transaktioner som hanteras som inkommande betalningar i AutoPay är kontoinsättningar som återbetalning från leverantörer, utbetalda bidrag och kontoöverföringar.

 

Check
Importera kontoutdrag

AutoPay importerar även kontoutdraget från banken för att på så sätt få fånga upp övriga transaktioner såsom räntekostnader, ränteintäkter, bankavgifter, löneutbetalning och andra banktransaktioner som inte inkluderas i inkommande eller utgående betalningar.

Check
Enkla kontoavstämmningar

Den automatiska importen av kontoutdraget via AutoPay gör att du får ett komplett underlag i systemet för att skapa en kontoavstämning där du på ett enkelt och automatiserat sätt stämmer av saldot på bankkontot mot saldot i huvudboken.

 

Check
Automatisering

Visma.net är uppbyggt för att låta rutinartade arbetsuppgifter automatiseras. Systemet arbetar med schemaläggningar, som gör att du kan lägga tiden på annat än manuellt arbete.

Idag finns färdiga integrationer mot de största nordiska bankerna till Visma AutoPay

Nordea

SEB

Swedbank

Handelsbanken

Danske Bank

AutoPay hanterar utbetalningar till Bankgiro, Plusgiro, Bankkonton såväl inrikes som utrikesbetalningar, samt SEPA betalningar.

Testa själv - Så mycket sparar ni med automatisering i Visma Autopay!

 
Skärmavbild 2021-10-13 kl. 17.46.23
Genom att använda Autopay har vi kunnat effektivisera flera delar i vår bankhantering. Vi har fått ett enklare flöde för att genomföra betalningar, inklusive utlandsbetalningar, och återrapportering av kontohändelser har gjort det möjligt att helt automatisera vissa processer och förenklat arbetet med reskontran.
Martin Alm    |    CFO - Proventus Capital Partners
Visma.net bankintegration i molnet

Autopay jämfört med manuella in & utbetalningar

Visma.net_webp


Funderar ni på att byta affärssystem?

Årets partner till Visma

Som Vismas huvudpartner har vi ca 150 erfarna konsulter inom flera av Vismas affärssystem och versioner. Som partner till Visma kan vi hantera er löpande förvaltning inklusive support, uppgraderingar och integrationer.

Vi har även ett helt utvecklingsteam som integrerar och utvecklar applikationer till Visma Global, Visma.net och Visma Business.

ÅRETS--PARTNER (3)

 

Hur börjar man med Visma.net Autopay?

Det går fort att komma igång med Visma.net AutoPay. Vi har redan färdiga integrationer mot Vismas system. Det enda ni behöver göra är att hör av er!

Känner ni er inte redo ännu kan ni fråga vår expert Daniel. Han hjälpa er svara på eventuella funderingar som ni har gällande hur AutoPay kommer fungera för just er verksamhet. 

Light Gray-Gray
https://www.exsitec.se/hubfs/Daniel%20Fredholm.webp

Daniel Fredholm

Affärsutveckling

Kontakta mig om Visma.net Autopay