Boråstapeter valde modern och flexibel fakturahantering

Boråstapeter är Sveriges mest kända och sålda tapetvarumärke. De har tillverkat klassiska tapeter på ett modernt vis i Sverige sedan tidigt 1900-tal och arbetar under visionen att skapa tapeter för alla hem, med inspiration från företagets svenska arv. Som en del av koncernen Embellence Group, som arbetar med interiör, befinner sig bolaget på en expansionsresa vilket även inneburit nya behov av bättre och smidigare digitala lösningar, bland annat för hantering av leverantörsfakturor.

Boråstapeter är Sveriges mest kända och sålda tapetvarumärke. De har tillverkat klassiska tapeter på ett modernt vis i Sverige sedan tidigt 1900-tal och arbetar under visionen att skapa tapeter för alla hem, med inspiration från företagets svenska arv. Som en del av koncernen Embellence Group, som arbetar med interiör, befinner sig bolaget på en expansionsresa, vilket även inneburit nya behov av bättre och smidigare digitala lösningar, bland annat för hantering av leverantörsfakturor. Lösningen blev EFH-systemet Medius AP A med integration mot ekonomisystemet Jeeves.

En lösning för kontroll och flexibilitet i fakturaprocessen

Genom sin ERP-leverantör ZeeU kom Boråstapeter i kontakt med systemleverantören Exsitec.  Vid den tidpunkten präglades hanteringen av leverantörsfakturor hos Boråstapeter delvis av mycket manuellt arbete. Dessutom upplevde man dåvarande scanningslösninglösning som föråldrad och riskfylld, då den var installerad lokalt på en PC. Detta sammantaget gjorde att Boråstapeter inte kunde arbeta på den nivå som de hade ambition att göra. Arbetet med attestflöden, fakturamatchning mot inköpsorder, avvikelser samt analys och uppföljning i viss mån var manuellt och tidskrävande och användargränssnittet var omodernt och inte användarvänligt. 

Boråstapeter önskade en lösning som skulle ge dem mer kontroll och flexibilitet i hela processen för fakturahantering samt bättre uppföljning. Den föreslagna och valda lösningen blev Medius AP Automation med integration mot Jeeves. 

Läs mer om Medius AP A här.

“Medius har ett modernt gränssnitt och är användarvänligt”
 
- Jessica Kuhlman, Finance Manager/Controller Boråstapeter

Målbild och uppnådda resultat

Målet i projektet var att skapa automation, tydlighet och kontroll i flödet och arbetsprocessen för hantering av leverantörsfakturorna. Fokuset låg på användarvänlighet, välanpassade attestflöden samt att skapa förutsättningar för att frigöra så mycket tid som möjligt från manuellt arbete.

Konkret innebär detta att Boråstapeter idag kan arbeta med: 
• Självlärande tolkningsmodul i samma system som övrig leverantörsfakturahantering.
• Avancerad ordermatchning på radnivå.
• Automatisk distribution av varufaktura till ansvarig person vid eventuell koppling eller avvikelseanalys. 
• Dynamiska attestflöden för omkostnadsfakturor.  
• Uppföljning och rapporter.

“Vi valde Medius eftersom vi fick intrycket att det är ett modernt och flexibelt program som är lätt att anpassa till behov som kan ändras över tid. Vi var mycket imponerade över hur smidigt implementationsfasen gick och Exsitecs konsulter guidade oss professionellt och engagerat genom det hela.”
 
- Jessica Kuhlman, Finance Manager/Controller Boråstapeter

 

Vill du veta mer om Medius AP Automation? Läs mer på vår produktsida!

 

https://www.exsitec.se/hubfs/ErikAhlepil_Profilbild.webp

Erik Ahlepil

Affärsutvecklare

Kontakta mig om lösningen