Brooks bygger grund för tillväxt med Visma.net

Brooks Scandinavia AB är distributör för Brooks Running Co (USA) som producerar och säljer löparskor globalt. Brooks har distributionen i Norden och Baltikum och sammantaget finns verksamheten i 7 länder och med 4 olika valutor. 

Med lösningen från Exsitec som innehåller Visma.net, Approval, Autopay och Autoinvoice har Brooks lagt grund för tillväxt. Exsitec ser fram emot att följa Brooks på deras resa. 

Snabbstart i fokus för ett nystartat bolag

Brooks var ett helt nystartat bolag och upplevde ett starkt behov att kunna komma igång snabbt med sin systemmiljö. En utmaning för Brooks som startup, var att bygga processer från grunden, både gällande ekonomi och logistik. Därför sökte Brooks en leverantör som kunde bidra med erfarenhet inom båda områden.

"Vi var i akut behov av att starta upp snabbt och sökte en leverantör som kunde stötta oss i detta."

Erik Nystedt, CEO | Brooks

Brooks hade inte heller egna servrar vilket gjorde att man inriktade sig på leverantörer som kunde leverera molnbaserade affärssystem. Dessutom sökte man ett system som var skalbart för tillväxt och en leverantör som kunde följa med på resan.

Givet Brooks verksamhet skulle lösningen kunna hantera ett stort produktregister med en bred varianthantering med många artikelnummer. Dessutom använder sig Brooks av tredjepartslogistik via Scan Global Logistics i Danmark vilket också ökade kraven på en lösning med goda integrationsmöjligheter mellan interna system och tredjeparts-lagret.

Med sina 7 länder och 4 valutor blev det även viktigt för Brooks att den lösning de skaffade hade en bra momshantering och valutahantering. 

“Vi ville ha en lösning som var flexibel nog att kunna växa fort i, var skalbar och kunde hantera våra kritiska områden - 3PL samt att vi har verksamhet i 7 länder och 4 valutor i samma bolag.”

Erik Nystedt, CEO | Brooks

 

Lösningen

Valet landade tillslut i Exsitec och affärssystemet Visma.net

“En kombination av produkt samt Exsitec som bolag med tillräckliga resurser för de utmaningar vi hade, och inte minst det förtroende vi fick för Exsitec's personal, avgjorde vårt val.” 

Erik Nystedt, CEO | Brooks

 

Affärssystemet Visma.net passar sig bra för de utmaningar som Brooks hade gällande ekonomi och logistik. Affärssystemet är också molnbaserat vilket möjliggör för Brooks att enkelt komma igång samt goda framtida möjligheter till tillväxt. 

“Med historik av att ha jobbat i samt varit med att implementera bl.a Navision/Microsoft Financials och SAP i olika bolag så har jag bara positiva erfarenheter med Visma.net.” 

Erik Nystedt, CEO | Brooks

 

I lösningen ingår även tilläggsprodukterna Visma.net Approval för ökad kontroll och fullständig översikt av leverantörsfakturor, Visma.net AutoPay för automatisering av manuella steg för att skicka och ta emot elektroniska in- och utbetalningar samt Visma Autoinvoice för att skicka och ta emot fakturor digitalt. 

Utöver systemen har Exsitec även skapat en integration från affärssystemet mot det externa tredjepartslagret i Danmark. Integrationen är hostad i Azure Integration Services, en integrationsplattform i molnet. Detta ger en skalbar och flexibel systemmiljö med god kostnadseffektivitet. Med hjälp av integrationen får Scan Global Logistics tillgång till hela produktregistret vilket underhålls i Visma.net.

 

Hur arbetar Brooks idag?

I dessa två flöden kan vi se hur Brooks arbetar idag: 

Försäljningsorderflöde:

Skärmavbild 2021-06-24 kl. 09.42.45

Inköpsorderflöde:

Skärmavbild 2021-06-24 kl. 09.42.58

 

Nöjda med samarbetet

Båda parter upplever att samarbetet fungerat mycket bra och har lett fram till en bra lösning. I takt med att Brooks har växt som bolag har Exsitec gjort detsamma vilket har bidragit till att båda parter haft möjlighet att växa tillsammans och med tiden lyckats utveckla ett gott samarbete. 

“Tillsammans med Exsitec har vi arbetat fram en smidig och lättanvänd lösning. Vi är också mycket nöjda med den support vi fått från Exsitec i lösningar som inte varit helt enkla under vägens gång.” 

Erik Nystedt, CEO | Brooks

https://www.exsitec.se/hubfs/malin-sjoberg.webp

Malin Sjöberg

Konsult

Mobil: 076 763 34 77
Epost: malin.sjoberg@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen