Gson slipper dubbeljobb med sitt nya molnbaserade affärssystem

Gson säljer verktyg och förbrukningsartiklar till bygg och industri. Bolaget säljer till både slutkunder och återförsäljare i hela Sverige. 

 

Dubbeljobb och svårigheter med uppdatering 

För tre år sedan valde företaget att implementera affärssystemet Visma.net för deras ekonomi och lagerhantering. Anledningen till att Gson valde att byta system var för att de tidigare suttit med ett on-premise system. De hade egna servrar på kontoret som började bli gamla och de kunde inte uppdatera systemet utan att behöva byta ut servrarna. Ytterligare anledning till varför de valde att leta efter ett nytt system var för att det befintliga systemet innebar mycket dubbeljobb.

"Vi var mogna för molnet"

Kristin Öhman, CFO | Gson

 

Letade efter en leverantör som de kunde vara ärliga med

Gson valde Visma.net som affärssystemlösning tillsammans med Exsitec som leverantör. Valet av Exsitec handlade framförallt om att om att de tidigare blivit lovade funktioner i det nuvarande systemet som sedan inte fungerade när de väl implementerat systemet. När Gson senare träffade Exsitec fick de ett stort förtroende för företaget då de var tydliga med vad som vad systemets begränsningar och vad som behövde specialanpassas. Det var viktigt att det som utlovades i säljprocessen, också skulle fungera i implementationen och i arbetsvardagen.

"Det var viktigt för oss att ha en leverantör som förstod vad vi menade och som vi kunde vara ärliga med rörande systemets kapacitet för att undvika tråkiga överraskningar"

Kristin Öhman, CFO | Gson


Kortare ledtider och sparad tid kring lagerhanteringen

Den största skillnaden i arbetet efter implementation är att Gson lyckats korta ner ledtiderna och sparar tid kring lagerhanteringen. I Visma.net har de nu bättre koll på sitt lager än vad de hade tidigare. Dessutom upplever Gson att de har en bättre överblick i systemet och smidigare flöden genom hela kedjan. De upplever också att det är lätt att spåra i Visma.net. Spårbarheten gör att de kan förstå problemet snabbare när fel uppstår. Att de också har en koppling till Unifaun gör att Gson nu slipper skriva in adresserna två gånger, vilket sparar mycket tid för företaget. 

Dessutom menar Gsons CFO att bokslutsarbetet blivit enklare. De slipper skriva ut massa papper, vilket de tidigare gjort, och bokslutsarbetet har blivit enklare.

“Vid bokslut är de sån skillnad att det inte är sant. Tidigare satt jag sena kvällar, men de slipper jag nu!”

Gert Kindgren, Affärsutvecklare | Biototal


FRAMTIDEN FÖR GSON

Framåt i tiden tänker Gson att de ska börja arbeta med handdatorer på sitt lager, både för inventering och för lagerplock. För Gson är det viktigt att växa in i lösningen och sedan digitalisera de delar som de känner är mest relevanta. Därför står förmodligen en handdatorlösning näst på tur!

https://www.exsitec.se/hubfs/Kopia%20av%20Linnea%20Eriksson_005.webp

Linnea Erikson

Konsult - ERP

Mobil: 070 977 88 12
Epost: linnea.erikson@exsitec.se

Kontakta mig om lösningen