Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

3 tips för prognostisering i tid och otid

3 tips för prognostisering i tid och otid

En prognos innebär den mest troliga utvecklingen för ett antal variabler, budgeten revideras med prognosen och verksamheten rullar på. Prognosen visar var verksamheten är på väg och inkluderar utfallet för månaderna som gått tillsammans med den justerade budgeten för kommande månader. Prognoser skapas vanligen genom att kolla bakåt på utfall och magkänsla om vad som kan komma.

Men vad händer när unika situationer uppstår? Situationer som vi inte kan prognostisera på som vanligt eftersom vi inte har data som stöttar eller magkänsla att gå på.

I veckans inlägg kan delar vi med oss av tre tips för bra prognostisering.

1. Se till att ha rätt systemstöd

Nyckeln till att kunna prognostisera i osäkra tider är att ha data på ett samlat ställe, i ett smart system som stöttar att enkelt kunna ta fram flera olika prognoser samtidigt som det finns ett systemstöd för att jämföra prognoserna med varandra på ett överskådligt sätt. Verksamheter behöver ett system som kan möta snabba förändringar i omvärlden som på riktigt påverkar verksamheten.

Läs mer: Tips till dig som skall upphandla ett nytt budget- och prognosverktyg

 

2. Planera för olika Scenarion

Att ta fram olika scenarier innebär att verksamheten kan förbereda olika planer att agera efter baserat på vad som händer i omvärlden. Grunden till att kunna göra detta på ett effektivt sätt är att ha koll på datan och att ha möjligheten att vrida och vända på olika analyser.

Läs mer: Vad krävs för att bli en mer datadriven organisation?

 

3. Beredskap för flexibilitet

Genom att ha möjligheten att skapa flera olika scenarion att jämföra utan alltför stor administrativ
börda kan ekonomiavdelningen jobba mer flexibelt och kan möta snabba förändringar. Grunden för flexibilitet handlar om att på ett enkelt sätt kunna samla in mer data från organisationen genom att starta igång automatiska processer som når alla beslutsfattare som behöver vara involverade.

Många verksamheter väljer att implementera ett budget- och analysverktyg under verksamhetsårets början vilket möjliggör att prognostisering under året utförs i verksamheten samt att all data är förberedd inför kommande budgetprocess.

Läs mer: Vill du veta mer om hur du säkrar ett effektivt ekonomiarbete?

 

 

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering