Driver data er framåt?

För företag som Spotify, Netflix och Facebook är det en självklarhet att göra sitt yttersta för att dra nytta av all data som produceras. De mäter,  sparar, bygger teser, gör tester och drar slutsatser. Det ligger i deras kultur samtidigt som de har fördelen av att kunna koncentrera sina insatser på området kring en helt digital tjänst och affärsmodell.

Men hur skall vi alla andra företag göra och kan verkligen alla organisationer bli datadrivna?

1

Vad innebär det att vara datadriven?

Har ni redan ett datalager? Skickar ni ut rapporter regelbundet till verksamheten och har ledningen kanske sin egna dashboard som visar hur verksamheten går? Jättebra men tyvärr säger det inget om ni är datadrivna eller inte.

Utan tvekan behövs ett sofistikerat IT-stöd i botten för att snabbt och effektivt kunna nå ut med information. Men något som är än mer avgörande är kulturen som sitter i väggarna och sättet man arbetar på.

datadriven-dashboards

datadriven-rapporter_v2

 

datadriven-rapportmottagare

 

datadriven-nyckeltal

 

I en datadriven organisation ligger det inpräntat i DNA att man strävar mot att ta faktabaserade beslut och att man har en vilja att ständigt förbättra sig. Data tar en framträdande plats och tyckanden, magkänsla, intuition, ”så har det alltid varit” och ”chefen säger att det är så” får träda tillbaka. Man har ett tydligt fokus på att samla in data längs hela processen och lägger mycket energi på att tillse att data håller hög kvalité. Varje medarbetare som potentiellt kan bli effektivare och ta bättre beslut med hjälp av data har också access till den.

Att ta datadrivna beslut innebär att man befinner sig på en ständig resa. Det är ingen specifik aktivitet man gör eller som skall drivas i mål. Det är ett sätt att arbeta på (ett mindset!) som kräver en helhet som inbegriper kultur, ledarskap, engagemang, analysförmåga, teknik osv. Teknik brukar ställas fram som något centralt men att ändra de anställdas inställning och arbetssätt kan för många organisationer vara mycket svårare än att komma i mål med ett tekniklyft.

fundera-pa

Marknadsavdelningens resa 

En del av organisationen som haft mycket förändring och blivit mycket mer datadriven de sista 5-10 åren är marknadsavdelningen. Sättet att arbeta på har förändrats stort då vi gått från offline och lite mätbarhet till online och stor mätbarhet. Jobbar man med modern marknadsföring, vill lyckas nå ut och göra det kostnadseffektivt tvingas man jobba datadrivet.

Vilka typer av kanaler driver trafik? Vilken konverterar bäst och för vilka mål? Är det meningsfullt att lägga tid på utskick av månadsbrev eller skall vi istället investera tid och pengar i en Linkedin-kampanj? Med data i ryggen blir det enklare att ta beslut som påverkar både högt och lågt. T.ex. val av prioriterade kanaler för året och hur en kampanj konkret bör vara utformad.

2

Organisation, driv och kultur

Något vi sett hos våra kunder är vikten av att det finns en drivenhet i organisationen och en underliggande kultur av att vilja mäta. Finns inte detta så måste någon kickstarta arbetet där inget går upp mot en eldsjäl som både har mandat, ägarskap och passion för ämnet i fråga. För att nå ut behöver personen vara kommunikativ och för att få förtroende behövs en kombinerad kunskap kring verksamhet, rapportering och analys.

Vi har under årens lopp tyvärr sett flera kunder tappa fart då någon eller några få individer slutat. Ledare och chefer behöver helt klart prioritera området, allokera resurser och sätta ned foten i ett kulturellt hänseende för att en mer permanent förändring skall få fotfäste.

fundera-pa

Walmart – en datadriven retailer

Walmart må se sig omsprungen idag av sin digitala motpart Amazon men har en lång historia av att jobba datadrivet. Något som anses varit absolut avgörande för att uppnå den enorma tillväxt de hade under sina största tillväxtår.

Redan under 70-talet började Walmart investera i stora datalager för att bättre optimera lagerhanteringen. När man identifierade problem med datakvalitén så drev man hela branschen framför sig genom att under 80-talet driva på uppmärkningen av varor med streckkoder. Det användes både för att få bättre koll på varuflödet men också för att snabba på arbetet i kassorna, minska mängden felregistreringar och få en ökad inblick i vad som köptes.

Med bättre data på plats började man tidigt jobba med att analysera vad som sålde, säsongsmönster, geografiska skillnader, effekten av olika placeringar i butikerna osv. Med tiden följde flera områden där man var mycket tidigt ute och drev marknaden framför sig som t.ex. användandet av RFID för att snabba på datagenereringen och Hadoop för att effektivt öka kapaticteten för att lagra och processa data.

qlik-sense-mobil-v1

Se och förstå din data

Med Qlik Sense får du ut mer av din data. Upptäck avvikelser, se möjligheter och få stöd för att ställa frågor som tar dig och din verksamhet framåt.

3

Rätt frågor leder till rätt data

Alla organisationer är unika. På ytan kan allt se lika och generiskt ut men i slutändan skiljer sig ändå förutsättningarna åt på grund av aspekter som t.ex. vision, kultur, strategi, mognadsfas och ledarskap.

Eftersom vi alla är unika så finns det inte en uppsättning mått och nyckeltal som passar alla. Viss data är mer värdefull än annan då den mer tydligt har koppling till organisationens framgång. Alla måste göra sin egna resa och utforska vilka frågeställningar som är viktiga och vad som driver verksamheten framåt.

Innan ni koncentrerar er på att identifiera data så börja med att identifiera frågorna som data skall ge svar på. Samla rätt grupp av människor d.v.s. både de som vet vilka frågor som bör ställas och de som med data kan leverera svaret på frågorna.

Läs mer om nyckeltal och hur ni kan jobba med dem i vår artikel - Vad är ett KPI?