Medius AP Automation och Briljant Ekonomisystem

Färdig integration mellan Medius AP Automation och Briljant Ekonomisystem

Vi på Exsitec har genomfört över 100 Medius AP Automation-projekt och har en lång erfarenhet av att jobba mot Briljant Ekonomisystem.
Under 2019 blev vi Årets Partner till Medius för vårt arbete med Medius AP Automation.

Egenutvecklad integration

En nyckelfaktor till att koppla ihop Medius AP Automation med Briljant Ekonomisystem är vår egenutvecklade integration.

Det är via den som all kommunikation mellan de olika systemen sker och det är tack vare den som ni kan få till hög automatisering av leverantörsfakturorna.

Nå hög automatiseringsgrad med Medius AP Automation

Läs mer om vilken automatiseringsgrad man kan förvänta med Medius AP Automation.

Eftersom att integrationen redan finns blir både införandetiden kortare och kostnaden för att genomföra ett Medius AP-projekt betydligt lägre.

Skulle ni behöva någon speciell anpassning för att passa er verksamhet utgår vi ifrån den befintliga integrationen - istället för att utveckla en ny. 

Kort om vad integrationen gör

  • Läser över betalningsvillkor, valutor, momskoder, leverantörer, konton och koddelar.
  • Har stöd för prelbokning, makulering, och slutbokning.
  • Hantera moms både på huvudnivå och radnivå.
  • Stödjer momshantering även utanför Sverige.
  • Kan läsa tillbaka betalningsdatum för att kunna se direkt i Medius AP Automation om en faktura är betald eller ej.
  • m.m.
 

 

Läs mer om Medius AP Automation här

quotesign

Man kan göra någonting mer vettigt av sin tid än att kontrollera om en faktura är rätt gentemot inköpsorder

Kim Svensson IT-Chef, Ö-varvet & Imatech