Aktiv förvaltning som förbättrar er vardag

I nära samarbete säkerställer vi att ni får ut största möjliga värde av er systemmiljö.

Integration Förvaltning

Proaktiv förvaltning som skapar värde och trygghet

Att sträva efter att hålla projekten så små som möjligt men samtidigt arbeta aktivt med vidareutveckling under förvaltning är en framgångsfaktor för att få ut maximalt värde av sin lösning. En stor anledning till detta är att det är enklare att göra rätt prioriteringar om ytterligare funktionalitet när lösningen faktiskt används.

När en integrationslösning är driftsatt är den oftast central för att verksamheten ska fungera bra. Att inte kunna lita på sina integrationer skapar därför både oro och frustration. Med ett proaktivt arbete för underhåll och support går det att känna sig lugnare. 

Integrationserbjudande

 

 

 

Vår modell

Vi har två alternativa modeller för förvaltning. Aktiv förvaltning för en mer proaktiv hantering och Löpande förvaltning för mindre lösningar där en mer reaktiv modell fungerar bra. Oavsett val så erbjuder vi också support och underhåll till ett fast pris.

AKTIV FÖRVALTNING

Att arbeta med aktiv förvaltning innebär att samarbetet med det integrationsteam som implementerade lösningen fortsätter. 

Aktiv förvaltning innefattar:
- Löpande förvaltningsmöten (månadsvis eller annan överenskommelse)
- Gemensam backlog av förbättringar i integrationslösningen
- Direkt tillgång till det team som implementerat lösningen

TILLÄGG

område-ikon-rund-ljus-support-förvaltning

Support och underhåll
Support & underhåll till fast pris.

LÖPANDE FÖRVALTNING

Att arbeta med löpande förvaltning innebär att förbättringar hanteras löpande när de uppstår.

Löpande förvaltning innefattar:
- Kommunikation genom Exsitecs supportkanal
- Hantering av ett dedikerat förvaltningsteam inom integration (dock ej direkt tillgång till det team som levererat lösningen)

TILLÄGG

område-ikon-rund-ljus-support-förvaltning

Support och underhåll
Support & underhåll till fast pris.

Vill du veta allt du behöver om systemintegration

Här har vi en guide som övergripande berättar nyttig information om systemintegrationer.

Integrationsbibeln phones - beställare

 

 

 

Prata integrationer med mig

Med mig kan du prata om allt från val av system till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

Martin Kaldma WebP

Martin Kaldma

Integrationschef
Mobil: 073 - 851 70 70
Epost: martin.kaldma@exsitec.se