Integrationsbiblioteket

Varför återuppfinna hjulet?
Vi har färdiga anslutningar till mängder av system samt flera paketerade lösningar.

Med vår modell för integration har ni dessutom alltid full möjlighet att anpassa era flöden efter era behov.Logotyp

Teamtailor

Rekryteringsprogram för att effektivisera HR-processer.

Med anslutningen till Teamtailor kommer ni snabbt igång med att integrera systemet till andra viktiga verksamhetssystem. Anslutningen hanterar all kommunikation till och från Teamtailor.

Anslutningen går att använda fristående för integration med Teamtailor och kan också anpassas utifrån unika behov. Med fördel kan den dock även nyttjas som en del i vårt ekosystem där det då finns färdiga flöden till andra anslutningar.

En vanlig typ av integration med Teamtailor syftar oftast till att effektivisera rekryteringsprocessen genom att integrera employer branding och marknadsföringsaktiviteter. Exempelvis förekommer HubSpot CRM samt HRM-system som HiBob ofta i integrationslandskapet. Genom en integration med Teamtailor blir det enklare att öka synligheten och attrahera kvalificerade ansökningar. Samtidigt underlättar de administrativa uppgifter för de inblandade, såsom marknadsförare och HR-personal.

Några exempel på fördelar som kommer med integration med Teamtailor

  • Förbättrad SEO för att nå fler potentiella kandidater.
  • Datadriven beslutsfattande med kraftfulla analyser.
  • En engagerande och informativ kandidatresa.
  • Samordnad rekryteringsmarknadsföring för en enhetlig budskap.
  • Effektiv kandidatsegmentering för högre anställningskonvertering.
  • Sömlös onboarding och HR-administration vid anställning.

Avatar

Martin Kaldma

AffärsutvecklareVanliga frågor

Vad är en anslutning?

En anslutning är en standardiserad mjukvarukomponent som kommunicerar med ett givet system. Den gör det möjligt att snabbt starta igång och ta fram integrationsflöden mellan detta system och andra system, vilket ger både lägre risk och bättre kostnadseffektivtet.

Vad skiljer en anslutning från en standardintegration?

Med en standardintegration syftar man oftast på en färdig integration mellan två system, som man snabbt och enkelt kan starta igång.

Nedsidan av standardintegrationer är att de ofta är byggda som punkt-till-punktintegrationer samt att de inte går att modifiera utifrån speciella behov.

En anslutning ger fördelarna med återanvändning, men eliminerar nedsidorna av en standardintegration.

Läs mer om olika sätt att bygga integrationer här.

Vad är ett API?

API står för Application Programming Interface och är ett tekniskt gränssnitt som möjliggör integration med olika system.

Att det finns ett tillgängligt API betyder inte att det finns färdiga kopplingar mot andra system, däremot betyder det att möjligheten att skapa sådana integrationer finns.

Vad är en integrationsplattform?

En integrationsplattform (eller Integration Platform as a Service, iPaaS) är en samling tjänster som möjliggör en robust och central hantering av flera olika integrationer.

Att använda en modern integrationsplattform ger fördelar i kostnadseffektivitet när antalet integrationer ökar, stabilitet över tid, enklare överblick m.m.

Läs mer om vad en integrationsplattform är här

Vad kostar en integration?

Detta är såklart en svår fråga att svara på då det beror på väldigt många olika faktorer. Kostnaden kan variera från ett par tusenlappar per månad till projekt på många hundratusen kronor.

Om du vill få en uppfattning av vad en specifik integration skulle kosta, testa vår priskalkylator här.

 

 

 

Prata integrationer med mig

Med mig kan du prata om allt från val av system till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

Martin Kaldma WebP

Martin Kaldma

Integrations-chef
Mobil: 073 - 851 70 70
Epost: martin.kaldma@exsitec.se