Integrationsprojekt med värdeskapande i fokus 

Med utgångspunkt i er verksamhet genomför vi integrationsprojekt som förenklar arbetsvardagen.

Integration Projekt

Ett lyckat integrationsprojekt utgår från processer, inte data och teknik

Målet med ett integrationsprojekt är att förbättra en eller flera processer i en verksamhet. För att lyckas är det därför viktigt med ett projektteam som förstår verksamhetsbehovet, inte bara tekniken.

Vi har genomfört över tusen integrationsprojekt och hjälper gärna till hela vägen från behov till en lösning som sedan ska underhållas och vidareutvecklas över tid.

Ur ett tekniskt perspektiv är vi övertygade om att ett lyckat integrationsprojekt genomförs med en integrationsplattform i grunden, med startpunkt i standardiserade komponenter och med full flexibilitet att anpassa lösningen efter unika behov.

Laptop - Underhåll & Support_Projekt

 

 

 

Möt ett integrationsteam

Våra integrationsteam arbetar nära våra kunder med att skapa
bästa möjliga lösningar för olika verksamhetsprocesser.

André - noir

ANDRÉ

André arbetar som teamledare och träffar gärna kunder tidigt i processen när behovet och lösningen ännu inte är solklart.
Anna - noir

ANNA

Anna jobbar som konsult inom integrationer för ekonomisystem och e-handel, med högt fokus på ekonomiska transaktioner.

Freja  - noir

FREJA

Freja är före detta trainee som nu arbetar som integrationskonsult med fokus på kundupplevelsen i de lösningar som vi levererar.

Ludwig wikblad noir

LUDWIG

Ludwig brinner för IT-arkitektur och är en stjärna på att sätta rätt ambitionsnivå baserat på kundernas behov.

Vår integrationsmodell

Vår modell bygger på tre delar som tillsammans ger en enkel och kostnadseffektiv lösning,
utan att kompromissa med långsiktig hållbarhet och flexibilitet.

 

Pyramid modell integration (1)

ANPASSAT

Våra integrationsteam hjälper er att anpassa lösningen så att den matchar era unika behov, så att ni kan få ut maximalt värde.

STANDARD

Vi har färdiga anslutningar och flöden ger en kortare startsträcka i projekten och bidrar till en högre stabilitet i lösningen.

PLATTFORM

Vår plattform utgör grunden för våra integrationslösningar och säkerställer hög grad av återanvändning och långsiktig hållbarhet.
Möt exsitecs integrationsexperter

Viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat integrationsprojekt

1. Involvera rätt personer

Integrationsprojekt påverkar i princip alltid personer från olika delar av en organisation. Därför behövs det en grupp som tillsammans kan representera de som är beroende av den information som ska flöda mellan systemen. 

2. Se till helheten

Det är lätt att fokusera på enskilda dataflöden eller tekniska detaljer, men för ett framgångsrikt systemintegrationsprojekt måste man se till helheten. Det innebär utgå från att de övergripande verksamhetsprocesserna så att det blir tydligt hur projektet bidrar till en effektivisering.

3. Utgå från behovet

För att skapa bästa förutsättningar att lyckas behövs en samsyn kring vad behovet och målsättningen är. Att utgå från detta, gärna beskrivet med processkartor eller som s.k. User Stories, gör det enklare för leverantören att förstå och bättre bidra med sin expertis. En detaljerad kravspecifikation, där det övergripande behovet inte längre går att urskilja, är ett sämre men inte helt ovanligt alternativ.

4. Minimera scope

Som nämnt i tidigare punkt är en vanlig utmaning i integrationsprojekt att de blir för omfattande. Genom att minimera projektets scope, det vill säga att hålla sig till de viktigaste målen och kraven, kan man öka projektets chanser till framgång. Att försöka lösa för många problem samtidigt kan leda till förvirring och ökad risk för misslyckande. Det är bättre att fokusera på de mest kritiska delarna av lösningen och sedan bygga vidare därifrån.

 

Läs mer om systemintegration och ta del av användbara checklistor i vår guide!

Integrationsbibeln phones - beställare angle 

Integrationsbiblioteket laptop 7507x50

 

Färdiga anslutningar till över 100 system

Efter att ha hjälpt över 500 kunder med integration har vi samlat på oss både erfarenhet och återanvändbara komponenter. I vårt plattform finns därför färdiga anslutningar till ett stort antal system. Detta bidrar till både lägre risk och kortare uppstartssträcka i projekten.

 

 

 

Många nya ord och begrepp

 I vår integrationsordlista hittar du vanliga ord och deras betydelse.

news-3485_a42fcfe3-868a-4d2f-8107-d2b22ec47489

 

 

 

Prata integrationer med mig

Med mig kan du prata om allt från val av system till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

Martin Kaldma WebP

Martin Kaldma

Integrationschef
Mobil: 073 - 851 70 70
Epost: martin.kaldma@exsitec.se