Lime CRM

Lime är ett flexibelt system med ett flexibelt API för integration. Vår anslutning kan hantera både era unika anpassningar och standardiserade delar genom att använda API:t.

Lime CRM
Resurs 2

Frågor och svar

En anslutning är ett gränssnitt (API) för att integrera med ett system. Denna innehåller färdig funktionalitet som gör att det går snabbt att komma igång och få en lösning på plats.

API:er tillgängliggör information och funktioner i deras underliggande system. De flesta moderna affärsapplikationer har öppna API:er som underlättar integration med andra applikationer.

Att två system har öppna API:er betyder inte att de automatiskt kan prata med varandra utan vanligtvis behöver information översättas hanteras så att mottagande system kan förstå den.

API:er kan också användas för att skapa struktur och enhetlighet i en organisations systemlandskap samt användas för att paketera oraganisationsunik affärslogik och tillgängliggöra den för andra system.

Prismodellen för integrationslösningar mellan system varierar. Enkla och återanvändbara integrationslösningar kommer ofta med en uppstartskostnad och en månadskostnad, medan mer avancerade lösningar kommer med en månadskostnad samt kostnaden för ett införandeprojekt.

Enkla och återanvändbara lösningar kan till exempel kosta 20 000 kr i uppstartsavgift samt 1 000 - 5 000 kr / månad i månadskostnad.

Mer avancerade lösningar behöver alltid, till olika grad, anpassas efter era unika behov.

våg grå grå

Vad undrar du om integration?