Guide - Kravspecifikation

Customer Relationship Management - CRM

Detta dokument är skapat av Exsitec AB i syfte att hjälpa företag att formulera sina krav på ett nytt CRM system. Att byta CRM system är jobbigt och svårt. Se detta dokument som ett exempel eller som inspiration på hur ni kan komma igång med att skapa en kravspecifikation (förkortat RFP, vilket står för request for proposal) inför ert byte av CRM system.

Detta dokument är ingen fullständig mall, men det innehåller till stora delar den information som vi som leverantör behöver från er för att effektivt kunna hjälpa er och rådgiva er vid byte eller inköp av systemstöd.

CRM-kravspec

 

Fyll i dina uppgifter

Ladda därefter ner guiden

quotesign

Vi har samlat mångårig kompetens från ledande funktioner inom försäljning och marknadsföring och skapat en grund för att ge viktiga råd och insikter i vad som går att uppnå med ett smart CRM.

Michael Huss, CRM-specialist Exsitec
prev
next
https://www.exsitec.se/hubfs/Liza%20Bruze.webp

Liza Bruzw

Konsult CRM

Mobil: 070 882 55 93
Epost: liza.bruze@exsitec.se

Vad har du för frågor om kravspecifikationen? 
Hör av dig till Liza!