Vi är Exsitec

Vi är Nordens snabbast växande IT-bolag
& vi brinner för digitala lösningar som gör skillnad på riktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi kan digitala lösningar

Exsitec grundades 2000 i Linköping, med målet att hjälpa medelstora bolag att få en enklare och effektivare vardag med systemstöd som sömlöst integreras samman.

Idag är Exsitec en nordisk koncern med över 20 kontor i Sverige, Norge och Danmark och hjälper över 4000 bolagskunder.


2000

Exsitec grundas i
Linköping, Sverige

 

4000

Kunder

 




2020

Börsnoterades 
NASDAQ first Nort

 

600+

Anställda

 

20+

Kontor

Vårt uppdrag

Vi levererar digitala lösningar som förbättrar våra kunders verksamheter och gör skillnad på riktigt.

Genom att kombinera utvalda system och tjänster till en fungerande helhet skapar vi förutsättningar för varje kund att nå sina ambitioner.

 

Namnlös design - 2022-12-13T150924.146

 

Namnlös design - 2022-12-13T151642.583

 

Vår personal 

Vi ska vara en plats där våra anställda kan utvecklas och trivas.

Vår kultur präglas av affärsmässighet, framåtanda, glädje och enkelhet. En kultur vi värnar om och som genomsyrar hela organisationen.

 

 



 

Vi tar ansvar

Vi är vår personal och tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för en mer digitaliserad och hållbar framtid.

Vi arbetar aktivt med våra värderingar i rekrytering, medarbetarsamtal, mötet med kunder, utformning av lösningar, strategiska beslut och de guidar oss i att vara Exsitec – varje dag.

Exsitecs hållbarhetsarbete strävar mot att skapa ett företag där hållbarhetsfrågor får ta plats i vardagen. 
Vi ser särskilt att medmänsklighet, klimat och gott företagande som de områden där vi effektivt kan påverka och driva mot en hållbar utveckling.

Hållbarhetsåret

Genom begreppet hållbarhetsår delar vi året i tre fokusperioder baserade på medmänsklighet, klimat och företagande

Dessa perioder innehåller dels planerade aktiviteter men uppmuntrar också vår medvetna personal till att bidra till arbetet.

Content kalender EB (1)

2

1-Feb-22-2023-06-47-27-9214-AM

Medmänsklighet

Detta område innefattar frågor kring socialt ansvar. Här ingår områden som jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämlikhet.

Vi gör initiativ för att stötta utvecklingen inom området men framförallt så handlar arbetet om att aktivt ta hänsyn till jämlikhets- och mångfaldsfrågor, säkerställa att vi har försäkringar, komptid och policies på plats för våra anställdas bästa. Att vi skapar program för kompetens- och personlighetsmässig utveckling.

Exsitecs målsättning

Att erbjuda en arbetsplats fri från diskriminering där våra anställda kan utvecklas och trivas. 

Exempel

  • Genom medarbetarundersökningar mäter och följer vi upp hur vi kan bli bättre arbetsplats.
  • För närvarande är 40% kvinnor och 60% män, ett av de bästa resultaten i IT-branschen. Men vi kan bli ännu bättre!
  • Vi vill att alla våra anställda ska må bra och har därför max tillåtet friskvårdsbelopp för samtliga av våra anställda. Det är även viktigt med psykosocial hälsa, därför är alla våra anställda försäkrade, med gratis möjlighet till psykolog och psykoterapi

3

Klimat

Detta område innefattar som rör klimatförändringar och hur vi hanterar jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

För ett IT-bolag är resor och hantering av elektronik de största områdena att hantera. Vi ska därför ha kontor nära tågstationer,  ta hand om IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt i urval och rutiner men också utbilda vår personal i klimatpåverkan.

Exsitecs målsättning

Att kartlägga vår påverkan på miljön och årligen minska vårt avtryck.

Exempel

  • Hjälper våra kunder avancera i den digitala transformationen och arbeta resurseffektivt.
  • Använder själva och erbjuder våra kunder en säker och miljövänlig servermiljö placerad i Jämtland.
  • Våra kontor är alltid centralt placerade nära en järnvägsstation för att underlätta miljövänliga resor.
  • Samtliga kontor är utrustade med digitala mötesverktyg som minimerar behovet av transport och effektiviserar arbetet.
2-Feb-22-2023-06-47-27-4399-AM

4

3-Feb-22-2023-06-47-27-4096-AM

Företagande

Här behandlas ämnen inom bolagsstyrning som hållbarhetsredovisning, due diligence, affärsmodeller, strategier, och visselblåsarsystem.

Det här handlar om vårt sätt att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt vilket innebär att vi ska ha rätt nivå på rapportering och transperens i förhållande till vår verksamhets storlek.

Exsitecs målsättning

Att bedriva en verksamhet som tål yttre granskning

Exempel

  • Vi agerar ofta mentorer till oerfarna företagare lokalt.
  • Vi hjälper företag att vara konkurrenskraftiga och lönsamma vilket bidrar till ett samhälle i god hälsa.
  • Vi sponsrar flera insatser för ökad andel kvinnor inom IT.

Utmärkelser vi är stolta över

Skärmavbild 2023-01-12 kl. 08.38.39

Få en inblick i vår vardag

5. Ledarskap på Exsitec

Under 1 min

5. Ledarskap på Exsitec

Vad definierar egentligen en bra ledare och hur bygger man en organisation där ledarskap

Flexibilitet och work-life balance

Under 1 min

Flexibilitet och work-life balance

I det senaste inlägget pratar vi om hur vi ser på karriär- och utvecklingsmöjligheter på Exsitec.

Karriär- och utvecklingsmöjligheter

Under 1 min

Karriär- och utvecklingsmöjligheter

I det senaste inlägget pratar vi om hur vi ser på karriär- och utvecklingsmöjligheter på Exsitec.

 

 

Undrar du något?