screen

On-demand

Webinar precis när det passar dig

Digitalisering av bygg & entreprenad, del 1 - Kalkyl, budget & prognos

Längd på video

6 min

Inspelat

2020

Vi går igenom hur man kan göra kalkyl, budget & prognos digitalt med hjälp av ett projekthanteringssystem!

De flesta företagen inom bygg-, mark- och entreprenadbranschen räknar på sina projekt i ett kalkylprogram. När kalkylen är genomförd utgör den oftast grunden i en offert, vilket resulterar i ett avtal om kunden accepterar. Kalkylen som ligger bakom avtalet kallas anbudskalkyl och utgör sedan budgeten i projektet.

Under projektets gång kommer data in till projekthanteringssystemet, såsom arbetade timmar, använt material och leverantörsfakturor. Dessa utgör indata till prognoser som tas fram. Prognoserna är viktiga eftersom de hjälper projektledaren att ta pulsen på projektet för att kunna se hur projektet mår. Det viktigaste för många är dock att kunna hålla isär olika kostnader och intäkter på projektets grundåtagande, likt ÄTA som uppstår under projektets gång.

Se webinaret här ↓

 

Kontakta mig

Fyll i formuläret och bli kontaktad av Exsitec.