screen

On-demand

Webinar precis när det passar dig

Digitalisering av bygg & entreprenadbranschen, del 3 - ÄTA

Längd på video

5 min

Inspelat

2020

Ett vanligt begrepp inom bygg- och entreprenadbranschen är ÄTA, som står för Ändringar, Tillägg och Avvikelser. Dessa arbeten uppstår när något oförutsett inträffar eller när kunden vill beställa något extra. Därmed innebär ÄTA en chans till mer intäkter och för många företag inom branschen är en effektiv ÄTA-hantering nyckeln till lönsamhet. Framförallt handlar detta scenario om de företag som har många projekt med fastpris, där allt som frångår kontrakten som finns med beställaren är en ÄTA.

För att kunna fånga upp de ÄTA som uppstår ute i fält på ett effektivt sätt är mobil hantering ett viktigt verktyg. Våra kunder använder den mobila signeringen för att få ett bevis på att ÄTA-beställningen gjorts av beställaren. Därmed underlättas faktureringen av ÄTAn, vilket förbättrar vinstmarginalen på projekten. ÄTA kan antingen faktureras tillsammans med projektet eller separat.

 

Se webinaret här ↓

 

Kontakta mig

Fyll i formuläret och bli kontaktad av Exsitec.