Vad är ett lagerhanteringssystem?

Vad är ett lagerhanteringssystem?

Ett lagerhanteringssystem, på engelska Warehouse Management System som också förkortas WMS, används för att stödja de dagliga aktiviteterna inom ett lager, med fokus på lagerkontroll och förflyttning av varor i lager. Den primära uppgiften för ett lagerhanteringssystem är att överse vilka varor som finns i ett lager, stötta med plockning, samt ha koll på vart det finns någonstans – Ett system för lagerhantering.

Läs mer om lagerhantering

Effekterna av ett lagerhanteringssystem

Genom ett centraliserat system kan olika lageruppgifter hanteras och synliggöras för alla. Att driva ett lager med hjälp av ett lagerhanteringssystem gör det både mer effektivt och enklare. En avsevärd nytta som framkommer av systemet är dess effekt på kundservice. Genom att ständigt veta vilka produkter som finns tillgängliga, vart dem finns, när det måste beställas mer, och hur mycket mer som bör beställas kan ett företag hjälpa sina kunder på bästa sätt.

Hur fungerar ett lagerhanteringssystem?

Målet med ett lagerhanteringssystem är att per automatik finna den optimala planeringen av plock, förflyttningen och frakt av produkter. Hur detta sker beror på vilket behov ett företag har, och därigenom vilket typ av system som implementeras.

Det finns ett antal processer som ett lagerhanteringssystem används för att styra över:

  • Mottagning av varor – Lagerhanteringssystemet förser användaren med en process som bör användas vid hantering av en leverans som ankommit till lagret. Denna process kan anpassas utifrån behov, men dess grundläggande funktion är att minimera förluster och spara tid. 
  • Lagerkontroll – Det möjliggör för ansvariga att veta hur mycket lager som finns tillgängligt, och veta när det bör fyllas på för att undvika lagerbrist. Det används även för att försäkra sig om att lagret inte blir överfullt.
  • Effektiviserar – Hur ett lager bör organiseras på bästa sätt kan ett lagerhanteringssystem stötta med. Detta kan anpassas efter exempelvis efterfrågan och vikt av produkter och planeras så att hanteringen i lagret ska bli så effektivt som möjligt.
  • Synliggör data för alla – Med automatisering av flertalet processer så eliminerar det i sin tur behovet av diverse dokument och papper. Genom att aktuell data görs synlig kan alla inom företaget komma åt informationen när de har behov.
  • Plock och frakt – Ett lagerhanteringssystem möjliggör för att rätt produkter plockas, baserat på ditt företags lagerprinciper (ex. FIFU). Med sådan noggrannhet minimeras eventuella misstag som annars kan uppstå vid felplock.
  • Kundservice – Ett lagerhanteringssystem säkerställer att beställningar mottas, hanteras inom angiven tid samt att rätt produkter levereras till alla kunder vid förväntad tidpunkt. En hög servicenivå gentemot kunderna får dem att vilja stanna samt är ett bra argument i diskussioner med potentiella kunder.

WMS - Ett system som ligger i tiden

I dagens dynamiska miljö med ständigt uppdaterade konsumenter kan ett lagerhanteringssystem göra stora skillnader för ett företag. Ett lagerhanteringssystem förenklar förmågan att svara till kundernas behov i det tempo kunder förväntar sig idag. Det hjälper helt enkelt till att få mer effekt av vår personal – något av det viktigaste vi kan göra i Sverige och Norden.

 

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering