område-ikon-rund-mörk-support-förvaltning

Visma & Support

Efter avslutad implementation av ert system från Visma erbjuder Exsitec olika former av support, förvaltnings- och konsulttjänster. Vi är redo att hjälpa och stötta er när ni behöver!

Support- och förvaltningsupplägg kan kombineras och skräddarsys helt unikt beroende på era behov av Visma support och önskemålen för er verksamhet.

001integrationer-blogg-bakgrund

Exsitec skräddarsyr supporten efter era behov

Exempel på 3 olika nivåer

Nivå 1 - Löpande konsulttjänster

Våra Visma-konsulter finns som resurser för er även efter avslutat Visma-projekt. Stora som små förbättringsärenden tas om hand av antingen tidigare konsulter från implementationsprojektet eller andra konsulter i teamet. Genom att fortsätta vidareutveckla och anpassa ert Visma säkerställs att ni fortsätter använda systemet på bästa möjliga sätt. 

Nivå 2 - Support

Exsitecs support har lång erfarenhet av Vismas system och är redo att hantera era ärenden under vardagar mellan 08.00-17.00. Supportpersonalen har gedigen erfarenhet av Visma samt kringsystem och arbetar ständigt med det senaste inom systemen.

Ett supportavtal med Exsitec omfattar telefonsupport, ärendehanteringssystem och mailsupport. Oavsett hur ärenden kommer in registreras de ärendehanteringssystemet för vidare hantering och uppföljning.

Nivå 3 - Aktiv förvaltning

Med en aktiv förvaltning säkerställs att er Visma-lösning fortsätter att utvecklas och förbättras även efter avslutat implementationsprojekt. 

För regelbundet stöd och vidareutveckling bokas förvaltningsmöten in med en dedikerad förvaltningsledare. Upplägg och intensitet på förvaltningsmöten planeras i samråd med er och förvaltningsledaren vid projektets avslut. 

Vanligt är att konsulter som arbetat med implementationen fortsätter arbeta med era förvaltningsärenden vilket gör att kompetensen för er lösning bibehålls.

Löpande förvaltning hjälper er att komma åt problem innan de uppstår med er systemmiljö samt hantera de utmaningar och mål ni har för er systemplattform. 

1519867378477
Er support är fantastisk. De är kunniga och professionella och har hjälpt oss mycket när vi fastnat på användarfrågor.
Hermelin Handel

Årets partner till Visma

Som Vismas huvudpartner har vi ca 150 erfarna konsulter inom flera av Vismas affärssystem och versioner. Som partner till Visma kan vi hantera er löpande förvaltning inklusive support, uppgraderingar och integrationer.

Vi har även ett helt utvecklingsteam som integrerar och utvecklar applikationer till Visma Global, Visma.net och Visma Business.

medalj_visma_årets_partner 2020

 

https://www.exsitec.se/hubfs/Webb%20Linnea%20Pa%CC%8Alsson%20-%20web.jpeg

Linnea Pålsson

Affärsutveckling

Har du frågor om Visma support?