1

Wave Image

Innehållsförteckning

  Publicerad: 30.04.24 | Lager och logistik

  Effektiv lageroptimering: Fördelarna för lagerhållande verksamheter

  Innehållsförteckning

   I detta blogginlägg gästas vi av Jonas Borgman från vår partner EazyStock. Jonas förklarar hur lageroptimering kopplat till ert affärssystem skapar effektivitet i inköpsprocessen och stöttar er tillväxt.


   Skapa synergi och tillväxt med lageroptimering till ert affärssystem

   Inköpsansvariga och lagerplanerare står ständigt inför utmaningar och måste snabbt reagera på kriser i försörjningskedjan. Detta blir särskilt påtagligt under osäkra tider, där lagerhållande företag verkar i en dynamisk värld och effektiviteten i inköpsprocessen är en avgörande faktor för tillväxt. Med utmaningar i försörjningskedjan och ökad konkurrens, blir det allt viktigare att säkra verktyg och processer som håller er konkurrenskraftiga och skyddade mot yttre omständigheter.

   Genom att utöka funktionaliteten i affärssystemet med systemstöd för inköpsplanering och lageroptimering kan många företag inte bara förbättra sin förmåga att prognostisera efterfrågan och minimera överlager, utan också uppnå långsiktig hållbarhet och ekonomisk effektivitet.

   I denna artikel utforskar vi de främsta fördelarna med lageroptimering - vad kan ni som lagerhållande företag egentligen uppnå genom bättre kontroll på vad ni ska köpa in och optimerade inköps- och lagerprocesser?

   1. Förbättrade prognoser

   En av de mest avgörande fördelarna med inköpsoptimering är dess förmåga att förbättra prognostiseringsprocessen kring inköp för lagerhållande företag. 

   Genom att använda avancerade AI-baserade algoritmer för statistiska efterfrågeprognoser automatiserar mjukvaror för lageroptimering, som EazyStock, prognostiseringsprocessen för varje artikel. Detta minskar risken för överlager (för stort lager) och bristande artiklar (för lite lager), vilket i sin tur ökar kundnöjdheten och minskar de kostsamma konsekvenserna av inköpsfel.

   Genom en noga planerad prognostiseringsprocess kan ni enklare (och snabbare) identifiera förändringar i efterfrågan. Genom att noggrant övervaka efterfrågetrender säkerställer ni att era lagernivåer är anpassade efter kundernas behov och att rätt kvantiteter finns på plats. På så sätt kan lageroptimering göra det möjligt för er att agera proaktivt på förändringar i efterfrågan - ända ner på artikelnivå.

   2. Minskad administration med automatisering

   Genom att implementera lageroptimeringsverktyg kan lagerhållande företag automatisera och rationalisera sina inköpsprocesser. Genom att automatisera upprepade uppgifter och rutinmässiga beslut kan inköpsavdelningen avlastas från tidskrävande, manuell administration.

   Detta frigör inte bara resurser för att fokusera på strategiska uppgifter utan minskar också risken för handhavandefel och inlåsta personberoenden. En strömlinjeformad och automatiserad inköpsprocess ökar effektiviteten och säkerställer noggrannhet och kvalitet i inköpen.

   3. Ökad hållbarhet

   I dagens samhälle blir hållbarhet allt mer central för affärsverksamhetens framgång. Med optimerade inköp och lager kan lagerhållande företag minska sin miljöpåverkan genom att minimera såväl nödbeställningar som överskott och mängden avfall. Dessutom möjliggör optimerade lagernivåer smidiga lagerförflyttningar och färre utskick samt antal transporter.

    

   4. Minska överlager och kapitalbindning

   Överlager är inte bara kostsamt utan kan också leda till ineffektivitet och försämrad likviditet för ett företag. Genom att optimera era inköp kan ni minimera risken för överlager och därmed minska kapitalbindningarna i lager. Det frigör kapital som kan investeras på annat håll i verksamheten och förbättrar företagets möjlighet för tillväxt. 

   Genom att använda ABC-analys kan lagerhållande företag effektivt minimera överlager och kapitalbindning. Genom att kategorisera lagret baserat på årsvärdesförbrukning och plockfrekvens kan företaget prioritera vilka artiklar som ska lagerhållas för att maximera värdet och minimera kostnaderna. Genom att även inkludera en XYZ-dimension som tar hänsyn till prognosavvikelser kan företaget ytterligare förbättra sin lagerstyrning. 

   En effektiv inköpsstrategi är en kritisk komponent att ta hänsyn till för att uppnå kostnadsbesparingar. Målet med inköpsoptimering är att sänka lagervärdet samtidigt som man ökar servicegraden. 

   5. Skapa synergi mellan affärssystem och tilläggstjänster för optimering

   För lagerhållande företag är det avgörande att maximera effektiviteten i sina affärsprocesser. Genom att integrera och skapa synergi mellan ert affärssystem (ERP) och tilläggstjänster som lagersoptimeringsverktyg kan företag effektivt minska sina lagerkostnader och uppnå full kontroll över sin lagerhantering.

   Att driva tillväxt kräver flexibilitet och strategisk anpassning till föränderliga marknadsförhållanden. Att fortsätta med affärsverksamheten som vanligt utan modernisering och digitalisering är sällan en framgångsrik strategi. Genom att investera i ett adderat systemstöd för inköpsoptimering kan företag dra nytta av det bästa av två världar: att minska lagerkostnader samtidigt som de säkerställer optimala lagerförhållanden och ökar servicenivåerna gentemot sina kunder.

   I slutändan är inköpsoptimering en investering i framgången för lagerhållande företag. Genom att fokusera på förbättrade prognoser, hållbarhet, kostnadsbesparingar och minskade kapitalbindningar kan företag skapa en solid grund för tillväxt och lönsamhet i en konkurrensutsatt marknad.

   Här kan du läsa mer om lageroptimering

   Om Eazystock

   EazyStock är verktyget som ger dig kontroll över lagret genom ökade servicegrader, minskade lagernivåer och automatiserade inköpsprocesser. Den molnbaserade mjukvaran integrerar smidigt med ditt affärssystem och ger snabba, mätbara resultat. EazyStock är en del av Syncron AB, global ledare inom eftermarknadsverksamhet med huvudkontor i Stockholm och kunder över hela världen.

    

   Vill du veta mer om hur Eazystock tillsammans med ert ERP kan optimera er inköpsprocess? Boka ett möte med Karl från Exsitec så berättar han mer.

    

   Relaterade artiklar

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Ekonomi 4 min

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Står du inför beslutet att välja mellan Visma.net ERP och Business NXT för ditt företag? Vi går igenom hur du ska tänka.

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   2 min

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   Effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor genom att automatisera processerna med diagnosverktyg.

   Tankar om integrationer

   Integration 1 min

   Tankar om integrationer

   Strävar ni också efter att era system ska fungera harmoniskt ihop? Exsitec kan hjälpa er med integrationer mellan...

   Toggle Icon Author Avatar

   Kontakta
   skribenten

   Close

   Kontakta Jonas Borgman, Eazystock