1

Wave Image

Innehållsförteckning

  Publicerad: 18.01.23 | It och säkerhet

  GDPR: Beslut om adekvat skyddsnivå för USA på gång

  Innehållsförteckning

   Den 13:e december lade EU-kommissionen fram ett förslag om att påbörja processen om att erkänna att USA har en adekvat skyddsnivå av personuppgifter, och därmed tillåta överföring av personuppgifter skyddade av GDPR till USA. 

   Om EU-kommisionens förslag ros i hamn, betyder det att vi inte längre behöver vara lika rädda för amerikanska molntjänsters GDPR-efterlevnad. Produkter som Azure, Office 365, Google Cloud och AWS kommer kunna användas utan risk för tveksam GDPR-efterlevnad. Framförallt försvinner då en stor osäkerhetsfaktor eftersom ytterst få vägledande domar finns med dagens rättsläge. 

   Förslaget är en direkt följd av den överenskommelse som Ursula von der Leyen och John Biden gjorde i våras om att instifta lagar och kontrollordningar för att hitta en gemensam väg framåt. Sedan dess har Biden i oktober utfärdat en exekutiv presidentorder om att implementera åtgärder för flera av de svagheter som Schrems II-domen 2020 pekade på.

   FÖRSLAGET KAN GÅ IGENOM TILL SOMMAREN 2023
   Det är fortfarande ett antal saker som ska ske innan ett faktiskt beslut finns fattat, men att det borde kunna ske till sommaren 2023 är inte helt omöjligt. Förslaget ska bland annat ut till medlemsländerna för remiss, en kommitté med representanter från respektive land ska uttala sig och därefter kan kommissionen fatta beslutet. Tills dess gäller fortsatt samma regelverk som tidigare, där standardavtalsklausuler och tillräckliga skyddsåtgärder måste finnas för överföring av personuppgifter till USA.

   NOYB och Max Schrems, vilka utmanat EU i tidigare fall, menar att de amerikanska lagändringarna troligt inte är tillräckliga för att täcka de svagheter som EU-domstolen pekade på i Schrems II-domen. Därför kan vi säkerligen vänta oss ett utmanande även av detta beslut, och inte förrän det är avgjort i domstol går det att med säkerhet säga om denna historia är avslutad eller inte.

   Relaterade artiklar

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Ekonomi 4 min

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Står du inför beslutet att välja mellan Visma.net ERP och Business NXT för ditt företag? Vi går igenom hur du ska tänka.

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   2 min

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   Effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor genom att automatisera processerna med diagnosverktyg.

   Tankar om integrationer

   Integration 1 min

   Tankar om integrationer

   Strävar ni också efter att era system ska fungera harmoniskt ihop? Exsitec kan hjälpa er med integrationer mellan...

   Toggle Icon Author Avatar

   Kontakta
   skribenten

   Close

   Kontakta Martin Kaldma