1

Wave Image

Innehållsförteckning

  Publicerad: 03.04.19 | Analys och rapportering

  Så analyserar du proaktivt med beslutsstöd (BI)

  Innehållsförteckning

   På Exsitec använder vi själva beslutsstöd för att analysera verksamheten och göra utvärderingar, ett arbete som utvecklas i fas med verktygen inom området. I vårt fall har vi använt oss av Qlik Sense då det är ett av de bästa beslutsstödsverktyg på marknaden.


   Implementera beslutsstödet var en strategi från början

   Vår version 1.0 var ren ekonomisk uppföljning av nyckeltal i QlikView, en så kallad "on premiselösning". Vår verison 2.0 var uppföljning av projektlönsamhet och kundlönsamhet med mera, en vidareutveckling i QlikView. Dessa versioner var främst inriktade på management och konsultchefer med målet att ge dem djupare insikt i hur verksamheten gått.

   Nu står vi här med version 3.0 där konceptet utvecklats vidare med fördjupad tidsuppföljning och omfattar nu samtliga konsulters tidsanvändning. Vi gör detta tillgängligt i Qlik Sense som är en molnbaserad lösning med åtkomst direkt i webbläsaren.

    

   Att blicka framåt med hjälp av verktyget

   Syftet med 3.0 är att öka beläggningsgraden och att styra ej debiterbar tid till de prioriterade interna projekten. Därigenom säkerställer vi framdrift och resultat av tid som annars kanske utnyttjas för oplanerad kompentensutveckling. 

   För att göra detta måste vi kunna planera och prognostisera framtiden så bra som möjligt. Det räcker inte att blicka bakåt och säga hur saker och ting utspelade sig.

   Att ha "tidsplanering"och "rapporterad tid" inlästa för analys i Qlik Sense ger ett bra underlag för att arbeta proaktivt. Det viktigaste är dock att få igång samtalet kring vad man kan göra medan utfallet fortfarande går att påverka, inte bara reflektera i efterhand.

   Fler konsulter är via appen i Qlik Sense involverade i att hitta uppdrag, hjälpa kollegor som har för mycket att göra, alternativt driva de prioriterade interna utvecklingsprojekten. Redan i veckoplaneringen är beteendepåverkan tydlig. Den som inte har "fullt" kan börja prata med kollegor som har mycket att göra. Konsultchefer kan kanalisera kompetenser till nya kundprojekt och rätt interna projekt.

   Dashboard demoapp QLIK redigerad-1

   Vår tidsapp i Qlik Sense har bidragit till en beteendeförändring där konsulterna blir mer medvetna om beläggningen, förstår hur de kan bidra till ökad beläggning eller genomförande av prioriterade interna projekt och arbetet leder till bättre och tydligare resultat. Konsulterna får roligare dagar att arbeta med kunder samt prioriterade projekt och känner att de även belönas för detta arbete. En riktigt bra kombination!

   Guide: Beslutsstöd i praktiken

   Relaterade artiklar

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Ekonomi 4 min

   Vad är Business NXT och varför ska jag välja det?

   Står du inför beslutet att välja mellan Visma.net ERP och Business NXT för ditt företag? Vi går igenom hur du ska tänka.

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   2 min

   Gå från 55% till 80% automatisk hantering av leverantörsfakturor

   Effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor genom att automatisera processerna med diagnosverktyg.

   Tankar om integrationer

   Integration 1 min

   Tankar om integrationer

   Strävar ni också efter att era system ska fungera harmoniskt ihop? Exsitec kan hjälpa er med integrationer mellan...

   Toggle Icon Author Avatar

   Kontakta
   skribenten

   Close

   Kontakta Exsitec